Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli OZ Świętokrzyskiego PZD z Włodarzami Miasta Kielce - 23.01.2014

W dniu 23 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD z władzami Kielc.
W spotkaniu uczestniczyli:
- Prezydent Miasta - Pan Wojciech Lubawski
- Wiceprezydent Miasta - Pan Czesław Gruszewski
- Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego - Pan Artur Hajdorowicz

Przedmiotem niniejszego spotkania był fakt wejścia w życie nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 r. i znaczenie tychże zapisów zarówno dla ogrodów jak i samorządów terytorialnych.

Nie mniej istotnym tematem była także kwestia listu Związku Miast Polskich, jaki przesłany został do Prezydenta RP, a treścią którego namawiano do skierowania nowej ustawy o ROD do kontroli Trybunału Konstytucyjnego zaraz po jej podpisaniu.

Obaj Panowie Prezydenci zapoznani zostali z zarzutami jakie stawia ZMP ustawie o ROD wraz z wyjaśnieniem ich oczywistej bezpodstawności.

Odniesiono się do uwag skierowanych w dwóch pismach ZMP wniesionych na etapie prac legislacyjnych, które w zdecydowanej mierze jako uwzględnione w tekście ustawy, czynią stawiane obecnie zarzuty niekonstytucyjności co najmniej zaskakującymi.

W swych wypowiedziach, zarówno Prezydent W. Lubawski jak i Wiceprezydent C. Gruszewski podtrzymali swoje niezmienne i pełne aprobaty stanowisko, tak w odniesieniu do ogrodów działkowych jak i zapisów nowej ustawy o ROD.
Stanowisko to wpisuje się w pełni w dotychczasowe relacje na linii Urząd Miasta - PZD. Swoje odzwierciedlenie znajduje m.in. w fakcie uwzględnienia terenów kieleckich ogrodów w studium i m.p.z.p. Miasta Kielce.

Jest także kontynuacją oficjalnego stanowiska Włodarzy Miasta, jakie zostało wyrażone w liście Prezydenta Kielc do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD z 19 sierpnia 2013 r. w zakresie pełnego poparcia dla legislacyjnej inicjatywy polskich działkowców.

Prezydent W. Lubawski, wskazał po raz kolejny na trudną do przeceniania rolę kieleckich ogrodów działkowych, zarówno dla blisko 10 tysięcy działkowców, ich rodzin, ale także społeczności lokalnej.
W pełni dostrzega znaczenie ROD jako terenów zielonych w mieście - terenów utrzymywanych pracą i środkami finansowymi samych użytkowników.

Utwierdził zebranych w przekonaniu, iż w pełni uwzględnia ogrodnictwo działkowe w krajobrazie Kielc.
W zakresie zaś listu i uwag podnoszonych ze strony Związku Miast Polskich, ma on odmienne zdanie i nie podziela przedstawionej przez ZMP argumentacji.

Jego zdaniem, zapisy ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. zabezpieczają zarówno prawa działkowców i ogrodów jak również prawa właścicielskie gmin.

Ustalono, iż potwierdzeniem powyższego, będzie oficjalne stanowisko Prezydenta Kielc jakie wystosuje on w niniejszej sprawie do ZMP.

W dalszej części spotkania podniesiono także problematykę regulacji stanów prawnych kieleckich ogrodów działkowych w oparciu o art. 76 ustawy o ROD.

Przyjęto, iż podjęta zostanie w związku z powyższym niezbędna współpraca celem uregulowania jak największej ilości terenów ogrodów na obszarze Miasta, przy pełnej akceptacji i pomocy Urzędu.

 

Jan Stańczyk

Dyrektor Biura OZ

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio