Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Prezes Związku Miast Polskich Ryszard Grobelny wyjaśnił powody złożenia wniosku do Prezydenta RP w sprawie ustawy - 22.01.2014

Poznańscy działkowcy rozmawiali 21 stycznia br. z Prezydentem Poznania i Prezesem Związku Miast Polskich Ryszardem Grobelnym w sprawie bulwersującego działkowców wniosku Związku Miast Polskich do Prezydenta RP z 20 grudnia 2013r., by Prezydent podpisał ustawę o ROD i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w celu zbadania zgodności z Konstytucją wybranych artykułów ustawy. Delegacja działkowców pod przewodnictwem prezesa OZ PZD Zdzisława Śliwy zwróciła się do Prezydenta z pytaniami o powody złożenia wniosku, wskazanie jego autorów oraz wyraziła swoje zaskoczenie, że pod wnioskiem widnieje podpis Ryszarda Grobelnego, którego dobre relacje z działkowcami poznańskimi były powszechnie znane. Sam Prezydent wielokrotnie wypowiadał swoje stanowisko, że ogrody działkowe są mu bliskie i że w  polskich miastach jest dość miejsca dla ogrodów i dla deweloperów. Prezydent Grobelny już na wstępie wyjaśnił, że złożony wniosek został wypracowany przez zarząd Związku Miast Polskich i jako prezes tej organizacji złożył pod wnioskiem swój podpis. Stwierdził również, że stanowisko ZMP jest spowodowane wątpliwościami natury konstytucyjnej wobec problemów dotyczących nadmierną ingerencję w prawa właściciela gruntu. W szczególności autorzy wniosku mają na celu zbadanie czy:


1) jest zasadne, aby właściciel terenu wypłacał odszkodowania działkowcom z tytułu likwidacji ogrodów czasowych, które jeszcze egzystują w niektórych miastach? Ustalono, że ta sprawa nie dotyczy Poznania, bo nie funkcjonują już w naszym mieście ogrody czasowe.


2) zapisy ustawy nie naruszają uprawnień właściciela w przypadku, gdy ogrody nie widnieją w mpzp a właściciel chce je zlikwidować  w celu realizacji zapisów mpzp?


3) czy art. 75 i 76 łącznie nie naruszają praw właściciela ograniczając go w czasie do wydania decyzji o zamiarze likwidacji ROD, dla którego miasto przewiduje inne funkcje w swoich planach?


4) czy odtwarzaniem ogrodu i wypłatą odszkodowania w przypadku likwidacji rod w związku ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości powinno  się zgodnie z art. 26 obciążać podmiot, który był właścicielem nieruchomości w  dniu orzekania o  zwrocie? Czy nie powinien odpowiadać podmiot, który wydał niewłaściwą decyzję, która została unieważniona? W tym kontekście chodzi nie o prawa działkowców, ale o podmiot, który powinien ponieść odpowiedzialność, bo często jest tak, że błędną decyzję wydał przedstawiciel Skarbu Państwa, a skutki decyzji obciążają gminę.


Prezes OZ PZD zwrócił jednak Panu Prezydentowi uwagę na daleko większe zagrożenie płynące dla działkowców ze zgłoszenia zastrzeżeń wobec art. 21 ustawy. Wykazał bowiem, że ZMP kwestionuje obowiązek wydania stowarzyszeniu likwidowanego ogrodu terenu zastępczego oraz odtworzenia budynków i urządzeń ogrodu. To prosta droga do pozbycia się ogrodów z miast przez niechętne im samorządy. A jeśli do tego dodać kwestionowanie art. 22 ust. 1 pkt. 2 , który stanowi o obowiązku zapłaty odszkodowań według kosztów odtworzenia za mienie niepodlegające odtworzeniu, to powstaje obawa, że działkowcy będą puszczani w przysłowiowych „skarpetkach” a ogrody będą znikać z naszych miast.

Prezydent Grobelny z uwagą wsłuchał się w zgłoszone zastrzeżenia i zobowiązał się do ponownego przeanalizowania stanowiska ZMP, szczególne w tej ostatniej kwestii. Poinformował, że problem postawi na zarządzie ZMP już w lutym br. oraz na Zgromadzeniu Ogólnym Związku, które planowane jest na marzec. Podkreślił też, że nie zmienia swojego poglądu na funkcjonowanie ogrodów w polskich miastach, a ogrody poznańskie są mu szczególnie bliskie. Prezydent stwierdził też, że Związek Miast Polskich nie może samodzielnie złożyć wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ale może to zrobić każda gmina. Stąd też wcześniejsza wypowiedź dyr. Biura Związku A. Porawskiego, że jeśli Prezydent RP nie zaskarży ustawy do Trybunału, to uczyni to Związek Miast Polskich, mija się z prawdą.

Prezes OZ PZD złożył na ręce Prezydenta Grobelnego oficjalne pismo Okręgowego  Zarządu dotyczące spraw poruszanych na spotkaniu i otrzymał zapewnienie, że Prezydent odpowie na nie pisemnie.

W drugiej części spotkania poruszono sprawy współdziałania samorządu ze stowarzyszeniem ogrodowym PZD w realizacji postanowień ustawy. W szczególności omówiono problem meldowania na działkach, który w świetle art. 12 ustawy  będzie weryfikował dotychczasowe stanowiska Wydziału Spraw Obywatelskich UM Poznania. Poruszono też sprawę kontroli legalności zabudowy na działkach i eliminowania takich przypadków na gruncie przyjętej ustawy. Prezydent zaproponował też rozwiązanie kwestii ROD im ks. Masłowskiego, który wymaga zastosowania szczególnego rozwiązania, bo ogród z racji historycznych uwarunkowań nie spełnia już funkcji ogrodu działkowego. Prezydent zaprosił zarząd tego ROD bezpośrednio do siebie, by omówić sposób rozwiązania problemu trudnego dla działkowców, PZD  jak i  miasta.

Na koniec spotkania Prezydent Grobelny wyraził zdanie, że ustawa o ogrodach działkowych jest lepsza od dotychczasowej i w swej zdecydowanej większości popiera jej zapisy oraz nie wycofuje swojego poparcia wyrażonego podpisem pod projektem obywatelskim.

Zrelacjonował:
Zdzisław Śliwa

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio