Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Apelujemy do Związku Miast Polskich o szczegółową analizę aktu prawnego jakim jest ustawa o ROD" - 21.01.2014

Płock dn. 20.01.2014r.

Polski Związek Działkowców
Okręgowy
Zarząd Mazowiecki
Delegatura Rejonowa
W Płocku
ul. Dworcowa 12a
09- 400 Płock


                                                                                                                      Prezes Związku Miast Polskich
                                                                                                                           Pan Ryszard Grobelny

 

My Działkowcy z Płocka jesteśmy oburzeni poczynaniami Związku Miast Polskich czytając list skierowany przez Prezesa ZMP do Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego z dnia 20 grudnia 2013r.
Stanowisko ZMP rozpatrywane przez Sejm RP ,Senat RP oraz Prezydenta RP nie znalazło akceptacji z uzasadnionych przyczyn: "Rodzinne Ogrody Działkowe w Polsce są Dobrem Narodowym, bo wiąże się z nimi tradycja i historia. Naszym obowiązkiem jest dbać o dziedzictwo naszych ojców, dziadów i pradziadów".

Państwo Polskie doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i  niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń. Obecna ustawa jest zgodna z art. 21 Konstytucji RP.

W związku z powyższym apelujemy do Związku Miast Polskich o szczegółową analizę aktu prawnego jakim jest ustawa o ROD i nie kompromitowanie się w oczach społeczeństwa polskiego.

Reasumując mamy nadzieję, że ZMP uszanuje akt prawny jakim jest Ustawa o ROD , a działkowcy będą mogli w spokoju uprawiać swoje działki i cieszyć się dobrodziejstwem ogrodów.


W imieniu Działkowców
z wyrazami szacunku
Dariusz Antonowicz
Kierownik Biura Delegatury

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio