Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Czy dębiccy działkowcy faktycznie blokują modernizację torów dla Pendolino? - 14.01.2014

W dniu 7.01.2014 r. w wydaniu „Super Nowości" ukazał się artykuł redaktora Mariusza Andresa pt. „Działkowcy opóźniają modernizację torów". Artykuł ten odnosi się do inwestycji, polegającej na modernizacji torów na odcinku Rzeszów - Kraków dla szybkiego pociągu Pendolino. Prasa donosi, że w połowie grudnia 2014 zostanie uruchomiony Pendolino, ale pojedzie tylko 120 km/h. Powód? Protest działkowców z rejonu Dębica - Grabiny, którzy nie zgadzają się, żeby przez ich ogródki przebiegały tory dostosowane do większych prędkości. Zdaniem zacytowanego Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Rzeszowie, „gdyby nie blokada inwestycji przez PZD i właścicieli ogródków, to Pendolino mogłoby jeździć 160 km/h już w maju lub czerwcu 2015 r. Niestety, będzie to możliwe dopiero pół roku później".

W tym artykule po raz kolejny pokazuje się w negatywnym świetle PZD i działkowców. Obarcza się ich winą za opóźnienia, zaniedbania przy realizacji inwestycji. Przedstawia się środowisko działkowców jako tych, którzy protestują przeciwko nowoczesnym rozwiązaniom komunikacyjnym. Jednocześnie, nikt nie zadaje kluczowego pytania, jaki jest prawdziwy powód działań dębickich działkowców?

Sprawa dotyczy ROD „Jedność" w Dębicy, który ma być w części zlikwidowany w związku z przebudową linii kolejowej na części szlaku Grabiny- Dębica. Na terenie przewidzianym do likwidacji znajduje się 40 działek rodzinnych oraz infrastruktura ogrodowa. W dniu 5.07.2013 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję, w której zezwolił PKP PLK S.A. na realizację inwestycji kolejowej. Okręgowy Zarząd PZD Podkarpacki zaskarżył tą decyzję, gdyż ignorowała ona warunki likwidacji ROD wynikające z ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Zdaniem OZ PZD Podkarpackiego, PKP PLK S.A. „wstrzymuje wypłatę odszkodowań dla PZD i działkowców za ich majątek w ogrodzie. Całkowicie pomija sprawę przyznania terenu zastępczego i odtworzenia na nim zlikwidowanej części ROD. Mimo wielu wystąpień kierowanych w tej sprawie, PKP PLK S.A. nie udziela OZ PZD Podkarpackiemu żadnej odpowiedzi".

Wbrew temu, co ukazało się w „Super Nowościach", PZD nie blokuje realizacji inwestycji kolejowej, ale stoi na straży przestrzegania przepisów ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Jak widać postawa Związku i działkowców nie jest bezpodstawna. PZD i działkowcy nie są przeciwni Pendolino. Walczą jednak o poszanowanie ich praw do odszkodowania i terenu zamiennego.

 

przygotowała M. Pilzak

WGG KR PZD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio