Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Noworoczne spotkanie działkowców w Gnieźnie - 14.01.2014

W dniu 11 stycznia 2014r. odbyło się spotkanie Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu miasta i powiatu Gniezno. Tematem spotkania było podsumowanie działań ogrodów w minionym roku oraz ustalenie wytycznych do działania w 2014 roku. Z ramienia Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu w spotkaniu uczestniczył Prezes OZ Zdzisław Śliwa. Na zaproszenie działkowców przybyli parlamentarzyści - posłowie na Sejm RP: Paweł Arndt, Zbigniew Dolata oraz Tadeusz Tomaszewski oraz senator RP Piotr Gruszczyński. Licznie przybyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu. Obecni byli: Prezydent Miasta Gniezna Jacek Kowalski, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna Maria Kocoń oraz Przewodniczący Rady Powiatu Telesfor Gościniak.

Spotkanie otworzył przewodniczący kolegium prezesów pow. gnieźnieńskiego Edmund Rybarczyk, który przywitał prezesów ogrodów i zaproszonych gości. Dokonania ogrodów w 2013 r. ze szczególnym uwzględnieniem działalności związanej z poparciem obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przedstawił członek Prezydium OZ PZD Zdzisław Stankowiak. Przypomniał, że w ciągu roku odbywały sie liczne spotkania z posłami ziemi gnieźnieńskiej, które kończyły się zapewnieniami, że działkowcom krzywda się nie stanie (poseł Paweł Arndt z PO), że zawsze jestem z wami i w całości moje ugrupowanie parlamentarne popierać będzie obywatelski projekt (poseł Tadeusz Tomaszewski z SLD), że największa partia opozycyjna poparła projekt obywatelski (poseł Zbigniew Dolata z PiS). Pomimo panującej atmosfery niepewności o przyszłość w ogrodach podejmowane były działania mające na celu utrzymanie i rozbudowę infrastruktury ogrodowej. Rok 2013 to rok licznych jubileuszy - 60-lecie obchodziły ROD Kopernik - Róża, im. Grodu Lecha i im. Konopnickiej w Gnieźnie oraz im. Świerczewskiego w Witkowie i im. Świerczewskiego w Kłecku, 45-lecie ROD im. Mieszka I, 30-lecie ROD im. Leszka Białego w Gnieźnie. Zabierając głos Prezes OZ Zdzisław Śliwa podziękował Posłom i Senatorowi za uchwalenie oczekiwanej przez działkowców ustawy, która po podpisaniu przez Prezydenta RP i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw wejdzie w życie 19 stycznia br. Podziękował też władzom samorządowym miasta i powiatu za szczególnie przychylną od lat aurę do rozwoju ogrodnictwa działkowego. O zrozumieniu roli ogrodów działkowych świadczy także dzisiejsza obecność na spotkaniu tak licznej grupy przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, a także udział w różnych uroczystościach i świętach działkowców.

Po wystąpieniu prezesa OZ głos zabrali wszyscy zaproszeni goście, którzy pogratulowali działkowcom nowej uchwały. Wyrazili swoje zadowolenie, że spełnia ona oczekiwania przeważającej rzeszy działkowców. Podkreślili, że nowa ustawa wywodzi się z obywatelskiego projektu ustawy o ogrodach, który uzyskał tak liczne poparcie. Wskazywali kolejno o swoich kontaktach z działkami, dziękowali za możliwość uczestniczenia w życiu działkowym z okazji różnych okoliczności. Samorządowcy przypomnieli, że jesteśmy ich wyborcami i w związku z tym uczestnicząc w życiu Związku wsłuchują się w głosy wyborców, co niejednokrotnie pozwala podejmować działania zgodnie z ich oczekiwaniami. W dalszej części spotkania Prezes OZ zapoznał zebranych z wystąpieniem Związku Miasta Polskich do Prezydenta Komorowskiego o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego niezgodnych ich zdaniem zapisów w nowej ustawie o ogrodach działkowych. Ze smutkiem stwierdził, że jeszcze nie zdążyliśmy się nacieszyć z nowej ustawy, a już niektóre środowiska rozpoczynają kolejną batalię o osłabienie praw ogrodów i działkowców. Zapytany o stanowisko w tej sprawie Prezydent Miasta Gniezna oświadczył, że nie jest mu znany powód tego wystąpienia. Oświadczył, że wystąpi do Przewodniczącego Pana Ryszarda Grobelnego o bliższe wyjaśnienia, w tym o jego inicjatorów. Również parlamentarzyści nie kryli swojego zaskoczenia stanowiskiem Związku Miast Polskich.

Następnie Prezes OZ PZD przedstawił i przybliżył zebranym zapisy nowej ustawy, a także omówił zmiany w przepisach związkowych, które przyjęła Krajowa Rada PZD przygotowując ogrody do działania w nowych uwarunkowaniach prawnych. Występujące wątpliwości lub niejasności w zapisach zgłaszane przez przedstawicieli ogrodów w sposób szczegółowy wyjaśniał i komentował. Wskazał na działania organów statutowych ogrodów w najbliższym okresie. Zwrócił uwagę na konieczność bardzo dokładnego przygotowanie zebrań sprawozdawczych w ROD, a także omówił sposób przygotowania i przeprowadzenia zebrań działkowców, które zadecydują o przyszłości ogrodów. Prezesi gnieźnieńskich ogrodów przyjęli ze zrozumieniem informację, że w związku z wydłużeniem kadencji organów PZD czas pracy dla dzisiejszego aktywu się nie kończy i czeka nas wszystkich bardzo ważny i niełatwy rok. Aby nie popełniać w tym czasie błędów w działaniu należy we wszystkich sprawach wątpliwych konsultować swoje decyzje z członkami OZ lub radcą prawnym i pracownikami biura OZ. Prezes OZ PZD zapowiedział również odbycie szkoleń zarządów ROD z zakresu nowego prawa i zasad działania w 2014r.

 

Opracował: Zdzisław Stankowiak

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio