Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jak działkowcy walczyli o ustawę - 14.12.2013

 Początek  roku sprzyja różnego rodzaju podsumowaniom. Jeżeli chodzi o działkowców, to ostatnie miesiące nie były z pewnością czasem łatwym, gdyż upłynęły pod znakiem walki o nową ustawę działkową. Trzeba przyznać, że była ona wyjątkowo trudna i gdybyśmy chcieli przedstawić ją obrazowo, to najłatwiej można byłoby to zrobić za pomocą sinusoidy. Gdy już się wydawało, że sprawa działkowców nabiera pozytywnego biegu, pojawiały się nowe, niejednokrotnie zaskakujące trudności. Najważniejsze jednak, że nawet gdy działkowcy znajdowali się w tzw. przysłowiowym dołku, potrafili się zmobilizować, by skutecznie walczyć o przysługujące im prawa. Gdyby nie ich konsekwencja i determinacja, z pewnością nie zakończyliby 2013 roku z tak dużym sukcesem, jak się to stało.

Przypomnijmy sobie jak przebiegała walka o nową ustawę działkową.  By przedstawić jej pełny obraz cofnijmy się nieco dalej, tj. do 2010 roku.

 

Zaczęło się od Trybunału

Luty 2010 r. – wniosek I Prezesa Sądu Najwyższego Lecha Gardockiego do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP sześciu zapisów ustawy o ROD;

Wrzesień 2010 r. – I Prezes Sądu Najwyższego rozszerza zakres swojego wniosku i wnosi o orzeczenie niezgodności całej ustawy o ROD z Konstytucją RP;

Lipiec 2012 r. – TK orzekł o niezgodności z Konstytucją RP większości art. ustawy o ROD, które mają kluczowe znaczenie dla działkowców, ogrodów i Związku. Działkowcy wyrok podsumowują jednym słowem – „hańba”. TK daje 18 miesięcy na uchwalenie nowej ustawy (zobacz galerię zdjęć – link).

 

 

 

Działkowcy biorą sprawy w swoje ręce

6 października 2012 r. - powołanie do życia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD, który w konsultacji z działkowcami opracowuje zapisy projektu obywatelskiego. Następnie działkowcy rozpoczynają kampanię promocyjną oraz zbieranie podpisów pod projektem;

5 lutego 2013 r. – sukces akcji zbierania podpisów. W ciągu trzech zimowych miesięcy działkowcy zebrali blisko milion podpisów poparcia pod nową ustawą i złożyli je w Sejmie (zobacz galerię zdjęć - link);

17–19 kwietnia 2013 r. – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ROD i trzech projektów poselskich. Projekty trafiają do dalszego procedowania w Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Z komisji wydzielona zostaje 15-osobowa podkomisja nadzwyczajna.

Posłowie „rozmontowują” projekt obywatelski

Prace nad nową ustawą działkową trwały w Sejmie siedem miesięcy. Odbyło się 12 wielogodzinnych posiedzeń, w trakcie których złożono blisko 250 poprawek do projektu obywatelskiego. Efektem wprowadzonych do projektu zmian (głównie za sprawą posłów PO i SP) było to, że ustawa działkowa została zmieniona w dokument niezwykle niekorzystny dla działkowców. Pojawiło się wiele zapisów, które w szybkim czasie doprowadziłyby do likwidacji ROD. 

We wszystkich posiedzeniach komisji i podkomisji sejmowych brali udział: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki oraz pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej mec. Tomasz Terlecki i mec. Bartłomiej Piech. Jeżeli było to tylko możliwe w posiedzeniu brali także udział przedstawiciele wybranych OZ. Nie da się ukryć, że gdyby nie konsekwentna walka o każdy zapis nowej ustawy miałaby ona zupełnie inny kształt. Podkreślali to wielokrotnie sami posłowie, którzy bardzo pozytywnie oceniali postawę strony społecznej.


Działkowcy wychodzą na ulice

6 maja – pikiety pod wszystkimi biurami poselskimi PO i SP. Miały na celu przekonać parlamentarzystów partii rządzącej do wycofania się z planowanych zmian w ustawie o rodzinnych ogrodach działkowych i poparcia obywatelskiego projektu ustawy o ROD, pod którym podpisało się około miliona obywateli;

20 maja – kolejne pikiety  poprzez które działkowcy wyrazili swój sprzeciw wobec projektu autorstwa posłów Platformy Obywatelskiej.

5 czerwca –manifestacje pod urzędami Wojewódzkimi i Marszałkowskimi w całej Polsce. Działkowcy wyrażają swój sprzeciw wobec przebiegu prac podkomisji nadzwyczajnej.

20 września – manifestacje pod urzędami Wojewódzkimi i Marszałkowskimi w całej Polsce. Działkowcy wyrażają swój sprzeciw wobec wobec szkodliwych poprawek wprowadzonych przez podkomisje do inicjatywy obywatelskiej;

10 października 2013 r. – Ogólnopolska Manifestacja Działkowców, poprzez którą działkowcy sprzeciwili się niezwykle krzywdzącym zmianom wprowadzonym do projektu obywatelskiego, jakie wykrzywiły sens poszczególnych zapisów, gwarantujących utrzymanie charakteru ogrodów oraz zapewniały stabilność prawną i organizacyjną ROD (zobacz galerię zdjęć i relację wideo – link)

 

Trud tysięcy działkowców nie poszedł na marne

Efektem ogólnopolskiej manifestacji działkowców było to, że posłowie Platformy uznali poprawki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej za słuszne, dzięki czemu ustawa ponownie – tak jak pierwotny projekt – stała się dokumentem zabezpieczającym prawa działkowców

15 listopada z inicjatywy przedstawicieli działkowców doszło do przełomowego spotkania z premierem Donaldem Tuskiem, podczas którego strony zawarły kompromis w sprawie tzw. uwłaszczenia działkowców. Ustalono, że kwestia ta uregulowana zostanie w nowej ustawie. Kilka dni później komisje sejmowe skierowały projekt do drugiego czytania.

20 listopada – drugie czytanie projektu obywatelskiego. Wszystkie kluby parlamentarne wyraziły swoje poparcie dla inicjatywy obywatelskiej. Posłowie wyrazili także uznanie dla konsekwentnej walki PZD, komitetu i wszystkich działkowców;

22 listopada – trzecie czytanie projektu obywatelskiego. Projekt obywatelski przyjęty został niemal jednogłośnie przez Sejm (jedynie dwóch posłów było przeciw);
3 grudnia – nad ustawą pochylają się komisje senackie, które przyjmują projekt obywatelski, odrzucając równocześnie wszystkie zgłoszone do niego poprawki. Projekt trafia pod głosowanie senackie.

12 grudnia – senatorowie niemal jednogłośnie przyjęli ustawę działkową, wraz z czterema poprawkami, które zgłoszone zostały podczas dyskusji, która odbyła się dzień wcześniej. Ustawa musiała więc ponownie wrócić pod glosowanie Sejmu.

13 grudnia – Sejm przyjmuje ustawę wraz z poprawkami Senatu.

16 grudnia - projekt obywatelski trafia na biurko prezydenta.

18 grudnia prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał obywatelski projekt ustawy o ROD, który trafił na jego biurko zaledwie trzy dni wcześniej.

19 stycznia 2014 r. – nowa ustawa działkowa wchodzi w życie.

::


Warto, by działkowcy pamiętali, że wielki sukces, z jakim kończą 2013 rok wynika z ich solidarności i tego, że w najtrudniejszych momentach byli razem i konsekwentnie walczyli o swoje prawa. Warto więc, by  cała rodzina działkowa pozostała w tej jedności także w 2014 roku, a także kolejnych latach, bo tylko to jest gwarantem dalszego istnienia ogrodów.

(mz)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio