Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Parlament zakończył prace nad ustawą - 15.12.2013

21 dni od jutra – to czas, w którym Prezydent Bronisław Komorowski musi rozpatrzyć obywatelski projekt ustawy o ROD, który w dniu dzisiejszym zakończył swoją legislacyjną drogę przez parlament. Posłowie głosowali kolejno nad każdą poprawką. W sumie za odrzuceniem poprawek Senatu głosowało zaledwie 13 posłów, pozostali jednomyśłnie przyjęli zmiany proponowane przez izbę wyższą.

 

Za odrzuceniem pierwszej poprawki senatu było w sumie 10 posłów:
PiS: Joachim Brudziński, Krzysztof Jurgiel, Marek Kuchciński, Krzysztof Michałkiewicz, Ryszard Terlecki, Wojciech Zubowski
TR: Andrzej Piątak
SP: Andrzej Dera, Ludwik Dorn
Jacek Żalek – poseł niezrzeszony

Za odrzuceniem 2 poprawki Senatu był tylko jeden poseł – niezrzeszony Jacek Żalek.

Za odrzuceniem poprawki 3 głosowało 2 posłów: Jacek Żalek i  Piotr Pyzik (PiS)

Za odrzuceniem 4 poprawki było 3 posłów: Tadeusz Tomaszewski (SLD), Elżbieta Kruk (PiS) i Jacek Żalek.

 

O jakich poprawkach mowa

Senat na posiedzeniu 12 grudnia 2013 r. zaproponował m.in., aby oświadczenia woli stron umowy przeniesienia praw do działki były składane w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie. Kolejna poprawka m.in. przesuwa termin wejścia w życie ustawy z 1 na 19 stycznia 2014 r. Propozycja zmian wprowadzonych przez izbę wyższą była w dniu wczorajszym przedmiotem  posiedzenia i dyskusji w Komisjach Sejmowych Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Obie komisje przyjęły senackie poprawki ze zrozumieniem i bez zastrzeżeń.

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio