Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

OZ PZD w Szczawnie Zdroju: „W Rodzinnym Ogrodzie działkowym „Podzamcze” w Wałbrzychu nie ma i nie działa żadna grupa niezależna” - 11.12.2013

Szczawno Zdrój, 11 grudnia 2013 r.

 

 

 Stanowisko

 

Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego Polskiego Związku Działkowców w Szczawnie Zdroju w sprawie rzekomej  grupy niezależnej  w Rodzinnym  Ogrodzie Działkowym „Podzamcze” w Wałbrzychu.

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej senackiej Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej obradujących w dniu 4 grudnia 2013 r. tzw. noty sygnalizacyjnej  grupy niezależnej rod „Podzamcze” w Wałbrzychu w sprawie poprawek do ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych , jak również w związku z rozsyłaniem tzw. „XIII i XIV komunikatu tej  grupy do struktur terenowych PZD w kraju oraz do innych instytucji – Prezydium Okręgowego Zarządu Sudeckiego z całą stanowczością stwierdza, że w Rodzinnym Ogrodzie działkowym „Podzamcze” w Wałbrzychu nie ma i nie działa żadna grupa niezależna.

Ta rzekoma grupa jest fikcją a istnieje ona jedynie w wyobraźni Ryszarda Dudka – autora w/w noty sygnalizacyjnej, którą przesłał do  w/w Komisji Senatu, który sam siebie uważa za grupę niezależną oraz za jej pełnomocnika. Grupa ta nie widnieje jako stowarzyszenie w żadnym rejestrze stowarzyszeń, ani w powiatowym, ani w KRS.

Pod grupą niezależną kryje się  Ryszard Dudek, przywołując nazwę ROD „Podzamcze” w Wałbrzychu, co ma w jego zamysłach sugerować, że taka grupa w tym Ogrodzie istnieje. Ryszard Dudek został skutecznie pozbawiony w 2010 r. członkostwa PZD oraz prawa użytkowania działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Podzamcze” w Wałbrzychu na podstawie § 36 statutu Polskiego Związku Działkowców. Dodać należy, że w toku postępowania w sprawie  pozbawienia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki Ryszard Dudek wykorzystał wszystkie środki prawne w postępowaniu odwoławczym, skargowym i sądowym.

Od czasu pozbawienia członkostwa PZD i prawa użytkowania działki Ryszard Dudek podejmuje rozmaite odwetowe działania przeciwko poszczególnym organom PZD i rozpowszechnia je poprzez przekazywanie drogą elektroniczną do wszystkich jednostek organizacyjnych PZD oraz innych różnych instytucji, a także na internetowym forum dyskusyjnym gazeta.pl.

Ponadto kieruje szereg skarg, donosów i fałszywych oskarżeń  pod adresem organów PZD do prokuratury i sądu. Jednak żaden z tych organów nie potwierdził słuszności tych oskarżeń i postępowania zostały umorzone. Dodać przy tym należy, że Ryszard Dudek od momentu pozbawienia go członkostwa PZD i prawa użytkowania działki prowadzi szczególnie oszczerczą kampanię, wykorzystując aktywność i wiedzę ze swego doświadczenia  zawodowego, ze swojej służby  w odpowiednich organach w okresie PRL.

Działalności Ryszarda Dudka nie popierają działkowcy w ROD „Podzamcze”, jak i działkowcy z całego Okręgu Sudeckiego.  Nikt z działkowców nie utożsamia się z tą grupą.

 

 

                                         Sekretarz OZS PZD                       Prezes OZS PZD

                                          /-/ Maria Klimków                        /-/ Wincenty Kulik

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio