Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przedstawiciele OZ Opolskiego PZD spotkali się z Senatorem prof. Piotrem Wachem (PO) - 10.12.2013

W dniu 09 grudnia br. Przedstawiciele OZ Opolskiego PZD spotkali się z senatorem prof. Piotrem Wachem. W spotkaniu wzięli udział Antonina Boroń - Prezes OZ PZD w Opolu, Krystyna Pocztarek - Wiceprezes ROD „Chabry" w Opolu oraz Władysław Maj - prezes ROD „Kościuszki" w Krapkowicach.

Delegacja działowców wręczyła Senatorowi projekt ustawy o ROD, przyjęty przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2013r.

Prezes OZ PZD w Opolu przedstawiła najważniejsze postanowienia ustawy, zawracając szczególną uwagę na kompromisowe rozwiązania godzące interesy gmin i działkowców, na daleko posuniętą reformę organizacyjną PZD oraz na wolność zrzeszania się działkowców i możliwość wyodrębnienia się z PZD.

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu poinformowali Senatora, że zgodnie z osiągniętym na spotkaniu z Premierem Rządu RP porozumieniem, sprawa uwłaszczenia wszystkich działkowców zostanie podjęta w odrębnej ustawie.

Senator opowiedział się za przyjęciem tego projektu, podziękował serdecznie za spotkanie  i otrzymane materiały. Zapewnił o swojej lojalności wobec działkowców i idei niesienia pomocy rodzinom i lokalnej społeczności - zawartej w tej ustawie. Wyraził opinię, iż przygotowanie tej ustawy trwało zbyt długo i niepotrzebnie przeciągano w czasie wszelkie uzgodnienia - co można było wykonać bez pośpiechu, w wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny czasie.

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.