Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie OZ Świętokrzyskiego z Senatorem Krzysztofem Słoniem (PiS) - 10.12.2013

W dniu 9 grudnia br. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli OZ i kieleckich działkowców z Senatorem PiS - Panem Krzysztofem Słoniem. W trakcie długiej rozmowy poruszono przede wszystkim kwestię jak najszybszego uchwalenia ustawy o ROD przyjętej przez Sejm w dniu 22 listopada 2013 r. przy zachowaniu terminu granicznego wskazanego przez Trybunał Konstytucyjny. Aby móc dopełnić powyższego, koniecznym jest uchwalenie przez Senat RP obecnego tekstu ustawy bez wprowadzania poprawek.

Senator K. Słoń stwierdził jednoznacznie, iż Klub PiS będzie chciał na środowym posiedzeniu przyjąć tekst ustawy o ROD bez poprawek, umożliwiając tym samym przekazanie aktu do podpisu Prezydenta RP.Obecny tekst ustawy - według Senatora - stanowi kompromis między wszystkimi stronami.

W trakcie spotkania odniesiono się także do wypowiedzi Pana Senatora na ostatnim posiedzeniu połączonych komisji senackich, na którym przekazano informację, iż w dniu 2 grudnia obok oficjalnej delegacji OZ, przybyła także druga grupa z jednego z kieleckich ogrodów.

Z uwagi na fakt, że owa kilkuosobowa grupa działkowców z najstarszego ogrodu w województwie zasugerowała, że są reprezentantami tegoż ROD, szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie przedstawił Panu Senatorowi obecny Prezes Ogrodu - Przemysław Kułaga oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD - Krzysztof Wieczorek.

Poinformowano także Pana Senatora, że wspomniana wyżej grupa działkowców to członkowie poprzedniego, odwołanego zarządu Ogrodu, którzy co najwyżej mogą występować we własnym imieniu i w żaden sposób nie można mówić o jakimkolwiek podzieleniu blisko 17 - tysięcznego środowiska świętokrzyskich użytkowników działek.

Senator Słoń przyjął owe wyjaśnienia ze zrozumieniem, podkreślając, że miniony tydzień pozwolił mu na głębsze zapoznanie się nie tylko z zapisami samej ustawy ale także wystąpieniami tzw. „innych stowarzyszeń". Przyznał, że w jego ocenie niosą one przede wszystkim troskę o indywidualny interes a niekoniecznie spoglądają na całe środowisko i milionową grupę działkowych rodzin.

Jan Stańczyk

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.