Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Ustawa działkowa skierowana pod obrady Senatu - 05.12.2013

Komisje Senackie - Gospodarki Narodowej oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - przyjęły we wtorek (3.12.13) obywatelski projekt ustawy o ROD, odrzucając równocześnie wszystkie zgłoszone do niego poprawki. Teraz projekt trafi pod obrady Senatu,  gdzie senatorem sprawozdawcą będzie senator Witold Gintowt-Dziewałtowski (PO).W posiedzeniu Komisji wzięli udział przedstawiciele działkowców: Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, prezes OZM PZD Stanisław Zawadka, pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD mec. Bartłomiej Piech i mec. Tomasz Terlecki, członek KR PZD Antoni Kostrzewa, prezes ROD prezes ROD Storczyk w Radomiu Zygmunt Kacprzak, prezes ROD „Agawa” w Warszawie Tadeusz Szmit, a także prawniczka KR PZD Monika Pilzak.

Największym wrogiem działkowców jest czas

Podczas posiedzenia Komisji senatorowie zabierający głos wykazywali się troską o dalsze losy działkowców i ogrodów, zgodnie podkreślali, że prawa działkowców powinny zostać jak najszybciej zabezpieczone, dzięki czemu użytkownicy działek będą mogli spokojnie korzystać z uroków ogrodów Senatorowie wskazywali, że projekt obywatelski jest wynikiem wielomiesięcznych prac, długich dyskusji i analiz sejmowych. Dlatego zaproponowane zapisy są z pewnością jedynymi możliwymi do przyjęcia. „Projekt obywatelski musi godzić wiele racji i wiele różnych opinii, ale uważam, że na ten moment nie jesteśmy w stanie nic lepszego zaproponować.” – mówił senator Witold Józef Gintowt-Dziewałtowski (SLD).

Senatorowie wskazywali także, że obecnie największym wrogiem działkowców jest czas, gdyż do wejścia w życie wyroku TK pozostało niespełna 50 dni. „Projekt jest wynikiem kompromisu na który miał też duży wpływ czas, jaki pozostał na uchwalenie nowej ustawy. Wstrzymać tej ustawy nie możemy. Wszelkie uwagi zgłaszane przez nas w tym momencie stałyby w sprzeczności z osiągniętym już porozumieniem. Myślę, że powinniśmy w końcu uspokoić działkowców i przyjąć ich projekt” – mówił senator Jan Michalski (PO).

W dyskusji głos zabrali jeszcze: senator Janusz Sepioł (PO, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej), Andrzej Matusiewicz (PiS),Krzysztof Słoń (PiS), Stanisław Jurcewicz (PO), Aleksander Pociej (PO),  Wiesław Dobkowski (PiS).


Ustawa w pełni realizuje wyrok TK

Podczas posiedzenia Komisji do projektu obywatelskiego zgłoszonych zostało kilka uwag, do których ustosunkowali się pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej.

Pełnomocnik Komitetu mec. Tomasz Terlecki przypomniał, że najważniejszym celem projektu obywatelskiego było dostosowanie jego zapisów do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, co udało się  zrealizować. Zgodnie z nową ustawą działkowcom zagwarantowana została wolność zrzeszania się. Dzięki temu każdy użytkownik działki w ROD będzie mógł zdecydować o tym, czy chce przynależeć do ogólnopolskiego stowarzyszenia w jakie przekształcie się PZD, czy też odłączyć się od niego. Tomasz Terlecki zaznaczył także, że sugestia Trybunału Konstytucyjnego, że Polski Związek Działkowców powinien zostać rozwiązany jest niedopuszczalna, gdyż znacząca część działkowców chce pozostać w jego strukturach. Poza tym pociągałoby to za sobą wygaśnięcie wszystkich praw majątkowych dzięki którym ogrody dziś funkcjonują. Przedstawiciel działkowców podkreślił także, że przejście do zapisów nowej ustawy powinno odbywać się w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny i właśnie to gwarantuje projekt obywatelski. „Ustawa daje też szereg praw działkowcom, zawiera liczne przepisy, które pozwalają im chociażby kwestionować decyzje stowarzyszenia ogrodowego, głównie na drodze sądowej” – mówił Terlecki.

Mecenas odniósł się także do zarzutu braku regulacji kwestii udziału nowo powstających stowarzyszeń w Funduszu Rozwoju ROD. Zwrócił uwagę, że fundusz funkcjonuje również na szczeblu ogrodowym i  środki zgromadzone przez ROD zostaną przekazane dla wyodrębnionego stowarzyszenia ogrodowego.

Pełnomocnik Komitetu odniósł się także do sprawy nadzoru nad ogólnopolską organizacją działkowców, podkreślając, że jest on zapewniony na gruncie ustawy prawo o stowarzyszeniach. Teraz jednak właściciele gruntów, czyli gminy,  także będą mogli go sprawować. „Jeżeli zgodzą się na utworzenie rodzinnego ogrodu działkowego, będą musieli podpisać stosowną umowę cywilno-prawną ze stowarzyszeniem,  w której będą mogli regulować kwestie nadzoru, dalszego wykorzystywania ROD i swoistych sankcji, które będą mogły być wyprowadzane” – mówił.

Następnie głos zabrał mec Bartłomiej Piech, który  podkreślił, że projekt obywatelski zawiera odpowiedzi na wiele uwag zgłaszonych przez senatorów. Nawet jeśli nie wynika to z jakiegoś konkretnego zapisu na który się powołują, to zazwyczaj odpowiedź można znaleźć w innym zapisie ustawy. Mecenas zaapelował też do Senatorów, by mieli na uwadze czas jaki pozostał na wejście w życie ustawy działkowej. „Wnoszę, by komisja nie zgłaszała Senatowi poprawek, co umożliwi przejście ustawy w odpowiednim terminie” –apelował Piech.


(fot: senator Witold Gintowt-Dziewałtowski)

Po blisko godzinnej dyskusji odbyło się głosowanie podczas którego senatorowie  poparli wniosek senatora Witold Gintowt-Dziewałtowskiego o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jeżeli podobne stanowisko zajmie cała izba na plenarnym posiedzeniu Senatu, to ustawa nie wróci już do Sejmu, tylko trafi wprost na biurko prezydenta do podpisu, który ma maksymalnie 21 dni na jej podpisanie.

 

(red)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.