Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli okręgu wrocławskiego z Senatorem RP Jarosławem Obremskim - 03.12.2013

W dniu 03 grudnia 2013r. w godzinach rannych delegacja okręgu wrocławskiego spotkała się z Senatorem RP – Panem Jarosławem Obremskim (byłym Wiceprezydentem Wrocławia). Delegacji Okręgowego Zarządu przewodniczył Prezes OZ oraz Wiceprezes Jerzy Karpiński i członkowie Prezydium OZ Karol Pacanowski, Jan Pinkiewicz i członek PZD Gabriela Kołodziej.

Spotkanie poświęcone było przyjęciu przez Senat RP ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych uchwalonej przez Sejm RP w dniu 22 listopada  2013r.  Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na krótki już okres jaki pozostał do wejścia w życie ustawy i dlatego poprosili Pana Senatora o poparcie ustawy bez wnoszenia jakichkolwiek poprawek, tym bardziej, że przepisy ustawy były w sposób wyczerpujący omawiane na licznych spotkaniach Podkomisji a następnie Komisji Sejmowych oraz w Sejmie RP.

Pan Senator Jarosław Obremski z dużą życzliwością odniósł się do Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz PZD i zapewnił, że uczyni wszystko by jak najszybciej ustawę przyjął Senat RP. W tej sprawie będzie wnioskował na posiedzeniu senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego.

Spotkanie odbyło się w życzliwej, pełnej zrozumienia spokojnej atmosferze.

 

                                               Prezes OZ PZD we Wrocławiu

                                               mgr Janusz Moszkowski

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.