Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Senator Alicja Chybicka (PO) w pełni popiera ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych - 03.12.2013

W dniu 02 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie grupy działkowców, reprezentantów Polskiego Związku Działkowców z Senatorem RP (PO) Prof. Dr hab. Alicją Chybicką. Sprawująca mandat Senatora - Profesor Alicja Chybicka na co dzień kieruje Kliniką Transplantacji, Onkologii i Hematologii Akademii Medycznej we Wrocławiu. Serdecznie witając się z delegacją Okręgowego Zarządu, której przewodniczył Prezes OZ Janusz Moszkowski już od samego progu zapewniła, że duszą i sercem jest z działkowiczami i w pełni popiera ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych, którą uchwalił w dniu 22 listopada br. Sejm RP. Do kształtu i treści ustawy nie ma żadnych uwag i że będzie gorąco namawiać kolegów senatorów by bez poprawek zaakceptowali ustawę.

W trakcie bardzo serdecznej rozmowy wspomniała, że ogrody działkowe są jej bardzo bliskie, to na ogrodzie działkowym przy ul. Stalowej we Wrocławiu wychowały się jej dzieci. To tam (ROD „Gajowice”) spacerowała po alejkach z wózkiem podziwiając zagospodarowane działki z pięknymi kwiatami.

Spotkanie, które trwało blisko pół godziny zakończyło się szczerym pozdrowieniem działkowców oraz zapewnieniem, że będzie walczyć by ogrody działkowe przetrwały bo są potrzebne ludziom.

Na zakończenie osobiście uściskała i ucałowała wszystkich członków delegacji Związku.

* List członków Okręgowego Zarządu PZD we Wrocławiu do Senator Alicji Chybickiej

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio