Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Chełmscy działkowcy na spotkaniu z senatorem Józefem Zającem - 02.12.2013

Spotkania działkowców z Senatorem PSL Józefem Zającem zawsze odbywają się w miłej, sympatycznej i pełnej zrozumienia atmosferze. Tematem ostatniego spotkania była nowa ustawa o rod. Działkowcy w swoich wypowiedziach podkreślali, iż uchwalona przez Sejm RP ustawa regulująca funkcjonowanie ogrodów zyskała akceptację środowiska działkowego i jest wypracowanym kompromisem wszystkich zainteresowanych stron. Poinformowali również o niepokoju użytkowników działek związanym z czasem, który pozostał do zakończenia procesu legislacyjnego.

Senator ze zrozumieniem odniósł się do poruszonych tematów. Zapewnił, że od początku śledzi działania podejmowane w celu uchwalenia w terminie wyznaczonym przez TK prawa dla działkowców. Praca nad ustawą o rod pokazała, że jest to trudna i skomplikowana materia do uregulowania. Wyraził nadzieję, że Senatorowie uszanują osiągnięty kompromis oraz wolę Sejmu i poprą ustawę. Sam dołoży wszelkich starań, by tak się stało.

Zaznaczył również, że przyjęcie Ustawy bez poprawek przez Senat to gwarancja wejścia jej w życie z początkiem nowego roku.

Krystyna Gołębiowska ROD „Kolejarz" w Chełmie

Zdjęcie: Adam Nurkiewicz, Wikipedia

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio