Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie przedstawicieli samorządów ogrodowych z terenu Dzierżoniowa i Bielaw z Senatorem PO Stanisławem Jurcewiczem - 29.11.2013

Delegacja przedstawicieli samorządów ogrodowych z Dzierżoniowa i Bielawy przy współuczestnictwie Prezesa Okręgowego Zarządu Sudeckiego PZD - Wincentego Kulika i Wiceprezesa OZS PZD - Henryka Ziomka spotkała się dzisiaj (29.11.2013r) z Senatorem Stanisławem Jurcewiczem. Głównym tematem spotkania była ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, jej uregulowania ale także upływający czas , który pozostał do zakończenia procesu legislacyjnego.

Pan Senator zapytany o opinie na temat ustawy o ROD uchwalonej przez Sejm 22.11.2013r stwierdził, iż jest to kompromisowe rozwiązanie i nie zamierza naruszać zawartych porozumień. Uważa , że senatorowie uszanują zawarty kompromis i poprą ustawę. Przyznał, iż w tej sprawie zdania były podzielone. Często ścierały się różne poglądy i koncepcje ogrodnictwa działkowego w Polsce .

W grę wchodziły zarówno interesy gmin jak i działkowców . Uznał, że wypracowany kompromis jest optymalny dla wszystkich zainteresowanych stron. Na zakończenie zapewnił naszych przedstawicieli, że będzie rekomendował na Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, której jest Zastępcą przewodniczącego - przyjęcie Ustawy bez poprawek.

Ponadto poinformował, że na posiedzeniu plenarnym Senatu w dniu 11-12 grudnia br. planowane jest rozpatrywanie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Przygotował: Henryk Ziomek

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio