Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD w Koszalinie spotkali się z parlamentarzystami - 28.11.2013

W dniu 27 listopada 2013 roku przedstawiciele Okręgowego Zarządu PZD odbyli szereg spotkań z parlamentarzystami.  Tematem spotkań była ustawa z  22 listopada  2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. Prezes OZ Stanisław Suszek i wiceprezes OZ Ryszard Nowak wraz przedstawicielami ROD „Flora” i „H. Sienkiewicza” brali udział w konferencji zorganizowanej przez Posła Stanisława Wziątka w Szczecinku. W trakcie konferencji w swoim wystąpieniu Poseł Wziątek podkreślił znaczenie nowej ustawy dla działkowców, pogratulował członkom PZD skuteczności w doprowadzeniu do jej uchwalenia. Wiceprezes Ryszard Nowak zapoznał przedstawicieli lokalnych mediów z głównymi zapisami nowej ustawy ze szczególnym uwzględnieniem ochrony ogrodów i działkowców, możliwości wyodrębnienia się ogrodu ze struktury ogólnokrajowego  stowarzyszenia ogrodów działkowych. Na zakończenie spotkania Prezes Stanisław Suszek i przedstawiciele ogrodów ze Szczecinka złożyli na ręce Posła Wziątka podziękowania za wsparcie jakiego udzielał sprawie nowej ustawy oraz wręczyli przyznany przez Rade Krajową PZD Medal za Zasługi dla PZD. W dniu 28 listopada w Koszalinie odbędzie się podobna konferencja  z udziałem przedstawicieli okręgowego zarządu.

W godzinach popołudniowych 27.11.2013 w ROD „Wypoczynek” w Wałczu odbyło się spotkanie działkowców z Wałcza z Poseł Pawłem Suskim z PO. Poseł Suski w swoim wystąpieniu wskazywał, że przyjęta przez Sejm ustawa  nie do końca wypełnia orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 roku. Tym nie mniej w obecnej sytuacji społeczno-politycznej zaistniała potrzeba uchwalenia takiej ustawy i dobrze się stało, że do tego doszło. Wiceprezes OZ Ryszard Nowak zapoznał zebranych działkowców z głównymi zapisami ustawy dotyczącymi gwarancji dalszej możliwości uprawy działki, ochrony ogrodu przed nieuzasadnioną względami społecznymi likwidacją oraz ustawowymi warunkami jakie  powinno wypełnić zebranie wyłączeniowe ze struktur ogólnokrajowych. W ramach dyskusji wskazywano na problemy jakie mogą wynikać z nowej ustawy, a dotyczące szczególnie członkostwa w stowarzyszeniu, umów dzierżawy, systemu opłat, funkcjonowania samodzielnych stowarzyszeń. Spotkanie było realizacją wcześniejszych ustaleń  gdy prace nad nową ustawą były zahamowane.

27.11.2013 roku w biurze senatora odbyło się spotkanie przedstawicieli Prezydium OZ PZD Koszalin Wiceprezesa OZ Waldemara Grochulskiego i Sekretarza OZ Mariana Sekulskiego z Senatorem  RP dr Piotrem Zientarskim PO - przewodniczącym senackiej komisji ustawodawczej. Pana Senatora poinformowano o  oczekiwaniach działkowców po uchwaleniu przez Sejm nowej ustawy o rod podkreślając, że  „ teraz  do naszego  szczęścia potrzebny jest tylko podpis Pana Prezydenta RP…..”.

        Pan senator zapewnił, że po dzisiejszym spotkaniu znając potrzeby i oczekiwania działkowców będzie uczestniczył w dniu 3 grudnia w posiedzeniu  senackiej komisji samorządu terytorialnego, która będzie badała  merytorycznie  uchwaloną ustawę, i przekaże oczekiwania działkowców ziemi koszalińskiej, że uchwalona  ustawa zabezpiecza wszystkie prawa działkowców- teraz i na przyszłość. Zapewnił naszych przedstawicieli, że poprze decyzję senackiej komisji o przyjęciu ustawy bez poprawek.

                                                                                         Prezes OZ PZD Koszalin

                                                                                                                      Stanisław Suszek

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.