Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Senator Stanisław Iwan o ustawie o ROD - 28.11.2013

Delegacja przedstawicieli samorządów ogrodowych z Zielonej Góry, Ochli, Droszkowa i Sulechowa spotkała się dziś (28.11.2013r) z Senatorem Stanisławem Iwanem. Pan Senator zapytany swoją opinie na temat ustawy o ROD uchwalonej przez Sejm 22.11.2013r stwierdził, iż jest to kompromisowe rozwiązanie i nie zamierza naruszać zawartych porozumień. Zaznaczył jednak, iż nie otrzymał jeszcze materiałów i opinii z biura legislacyjnego Senatu więc nie ma pewności czy Senatorowie nie będą mieli uwag co do poszczególnych zapisów projektu. Uważa jednak, że senatorowie uszanują wolę Sejmu i poprą ustawę, a jeżeli będą jakieś poprawki to najprawdopodobniej będą miał charakter legislacyjny lub redakcyjny. Było to już drugie w tym roku spotkanie z Senatorem Stanisławem Iwanem (pierwsze odbyło się wiosną br.). Pan Senator śledził pracę nad ustawą od samego początku, przyznał, iż w tej sprawie zdania były podzielone. Często ścierały się różne poglądy i koncepcje ogrodnictwa działkowego w Polsce . W grę wchodziły zarówno interesy gmin jak i działkowców . Uznał, że wypracowany kompromis jest optymalny dla wszystkich zainteresowanych stron .

Rafał Hawryluk

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.