Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Kościańscy działkowcy u posła Jana Dziedziczaka (PiS) - 28.11.2013

W dniu 27 listopada br. działkowcy z ogrodów działkowych spotkali się z posłem PiS Janem Dziedziczakiem. Asumptem do spotkania było podziękowanie posłowi za zainteresowanie się sprawami działkowców w ostatnich miesiącach, kiedy to rozgrywały się problemy z uchwaleniem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. To na spotkaniach z działkowcami w Kościanie i Lesznie poseł opowiadał się jednoznacznie za Obywatelskim Projektem ustawy. Wobec działkowców popierał ów projekt i zapewniał, że będzie głosował za jego uchwaleniem. Na spotkaniu działkowcy podzielili się z posłem swoimi problemami po uchwaleniu ustawy przez Sejm RP i sprawami związanymi ze wdrożeniem tej ustawy po jej przyjęciu i podpisaniu przez Prezydenta RP. jak twierdzili działkowcy najistotniejszą sprawą dla nich będzie to, aby ogrody nie utraciły nic z dotychczasowego dorobku i efektów jedności na których straży stał Polski Związek Działkowców. Na zakończenie spotkania działkowcy podziękowali posłowi za dotychczasowe zainteresowanie ogrodnictwem działkowym. Poseł Jan Dziedziczak wyraził wolę dalszych kontaktów i współpracy na niwie obrony ogrodnictwa działkowego, podkreślając w szczególności ekologiczną rolę ogrodów działkowych.

Sylwester Chęciński

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.