Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Podziękowania działkowców z okręgu mazowieckiego dla Prezesa PZD oraz pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej - 25.11.2013

Warszawa 22.11.2013r.

 

 

                                                                                              Pan Eugeniusz Kondracki

                                                                                              Prezes Krajowej Rady

                                                                                              Polskiego Związku Działkowców

                                                                                              Ul. Bobrowiecka 1

                                                                                              00-728 Warszawa

 

Prezydium Okręgowego Zarządu Mazowieckiego Polskiego Związku Działkowców wraz z działkowcami z całego Mazowsza składają Panu Prezesowi serdeczne gratulacje w związku z uchwaleniem przez Sejm RP nowego, dobrego prawa dla działkowców.

Jednocześnie składamy Panu oraz pełnomocnikom Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej wielkie podziękowania za ogromny wysiłek i zaangażowanie w sprawę walki o dalsze, bezpieczne  funkcjonowanie ogrodów działkowych. Dzięki Państwa poświęceniu, wiedzy oraz sile charakteru, polscy działkowcy mogą cieszyć się z nowego prawa, które pozwala ze spokojem patrzyć w przyszłość.

Podkreślić należy, iż to głównie za sprawą niezłomnej woli Pana Prezesa oraz dzięki nieustannemu inspirowaniu działkowców, a także okręgowych zarządów do aktywnej walki o ogrody działkowe, osiągnęliśmy tak duży sukces.

Do podziękowań i gratulacji dołączamy także życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia i jednocześnie zapewniamy o dołożeniu przez Okręgowy Zarząd Mazowiecki wszelkich starań, aby jak najlepiej realizować zapisy uchwalonej dziś ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych dla dobra działkowców na Mazowszu i całego Polskiego Związku Działkowców.

 

                       Kierownik Biura OZM PZD                                                         Prezes OZM PZD

                            Anna Kubuj                                                                      Stanisław Zawadka

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio