Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

NSA: budowa podwójnej altany to niedozwolone obejście prawa - 21.11.2013

W dniu 19 listopada 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę działkowca na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który utrzymał w mocy decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, który nakazał rozbiórkę wybudowanej bez pozwolenia altany.

Altana miała początkowo 25 m2 i jej powierzchnia była zgodna z przepisami. Właścicielka ją rozbudowała i wskutek tego powierzchnia altany zwiększyła się do 51 m2. Pomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gdańsku nakazał rozbiórkę tego obiektu budowlanego, gdyż został on rozbudowany bez pozwolenia. Uznano, że altana to nie dwa odrębne budynki o powierzchni 25 m2 każdy, a jeden - o powierzchni ponad 51 m2. Zgodnie bowiem z Prawem budowlanym nie trzeba zgłaszać ani uzyskiwać pozwolenia na budowę tylko wtedy, gdy altana ma mieć nie więcej niż 25 m2.

Skarżąca do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku właścicielka tłumaczyła, że altany zostały wybudowane na dwóch działkach, a przed rozpoczęciem budowy otrzymała zgodę od zarządu ROD. Przekonywała, że obie altany mają nie jedno, a trzy wejścia. Twierdziła również, że tylko dlatego altany nie zostały przedzielone ścianami, że inspektor zakazał w tym czasie rozbudowy. WSA oddalił jej skargę i stwierdził, że budynek został wybudowany na jednym fundamencie, ma jedno wejście i jeden dach. Nie jest też altaną, bo jego powierzchnia przekracza dopuszczalne normy.

Właścicielka altany zaskarżyła ten wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA oddalił jej skargę. Sędzia orzekająca w sprawie wyjaśniła, że nie są to dwie altany, bo nie są przedzielone ścianami, a wszystkie pomieszczenia w budynku są ze sobą połączone.

Kobieta zaproponowała, że rozbierze jedną z altan, żeby druga miała przepisowe 25 m2. Według NSA zgodne z prawem będzie teraz tylko rozebranie całego budynku.

Źródło: PAP

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio