Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obywatelskie Forum Dyskusyjne „Pro Kontra” im. Aleksandra Małachowskiego pod patronatem Unii Pracy dyskutowało nad projektem nowej ustawy o ROD - 21.11.2013

W dniu 20 listopada 2013 roku na zaproszenie Obywatelskiego Forum Dyskusyjnego „Pro Kontra” im. Aleksandra Małachowskiego działającego pod patronatem Unii Pracy, przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD wiceprezes Ryszard Nowak wraz z przedstawicielami Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Malwa” i „Kwitnących Jabłoni”, z Koszalina  wzięli udział w dyskusji o aktualnym stanie prac legislacyjnych nad projektem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Wiceprezes OZ zapoznał uczestników forum z aktualną sytuacja dotyczącą prac parlamentarnych nad ustawą podkreślając fakt, że w ostatnich dniach sytuacja stała się bardzo dynamiczna i w czasie kiedy prowadzimy dyskusję, w Sejmie odbywa się drugie czytanie projektu nowej ustawy. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali również z dotychczasowym trybem procedowania ustawy ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn i zagrożeń jakie  dla ustawy wynikały z zahamowania w ostatnim miesiącu prac nad ustawą.   W szerokim zakresie przedstawiono problem uwłaszczenia jako element, który mógł zagrozić konstytucyjności nowej ustawy. Przedstawiciele ogrodów, uczestnicy ogólnopolskiej manifestacji działkowców w dniu 10 października przekazali zebranym swoje wrażenia z udziału w manifestacji podkreślając jej zasięg i liczny udział polityków składających określone deklaracje działkowcom. Wiceprezes Ryszard Nowak na ręce Pana Senatora  Andrzeja Niskiego złożył podziękowanie za poparcie Unii Pracy dla obywatelskiego projektu ustawy, w tym za uchwałę popierającą nasze działania.

Uczestniczący w dyskusji, przedstawiciele różnych organizacji i stowarzyszeń o charakterze lewicowym, wyrażali obawę co do dalszego toku prac legislacyjnych i apelowali o wytrwałość w dążeniu do wytyczonego celu. Podkreślali, że projekt obywatelski poparty przez blisko milion obywateli może być przyczynkiem do podjęcia szerokich prac normujących tzw. inicjatywy obywatelskie, które popiera znacząca ilość obywateli, a które z mocy obowiązującego prawa musiałyby być rozpatrywane przez parlament. 

                                                                                Dyrektor Biura OZ PZD Koszalin

                                                                                                                            Ryszard Nowak

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio