Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie podkarpackich działkowców z posłami na Sejm RP - 19.11.2013

W dniu 18 listopada 2013 r. w Osiedlowym Domu Kultury w Rzeszowie odbyło się spotkanie podkarpackich działkowców z posłami na Sejm RP, w którym wzięło udział 115 działkowców. Pomimo zaproszenia w spotkaniu nie uczestniczył żaden poseł z PO i PSL. Z działkowcami spotkali się posłowie: pan Tomasz Kamiński (SLD) i pan Andrzej Szlachta (PiS) oraz asystent posła Dariusza Dziadzio (Inicjatywa Dialogu) pan AdrianWronka.

Spotkanie rozpoczęła projekcja filmu z krajowej manifestacji działkowców w Warszawie w dniu 10 października 2013 r. Głównym tematem narady było omówienie aktualnego stanu prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD. Przebieg prac nad projektem oraz powody wstrzymania procedury uchwalania ustawy przedstawiła zebranym Prezes OZP p. Agnieszka Sycz. Radca prawny OZP p. Kamil Gotkowski zapoznał uczestników z zagrożeniami dla całego projektu ustawy ze strony art.30 dotyczącego tzw. uwłaszczenia działkowców. Przedstawił również trudności organizacyjne i prawne wynikające dla Zarządów ogrodów, gdyby kontrowersyjny art.30 pozostał w projekcie ustawy.

W swoim wystąpieniu pan Poseł Tomasz Kamiński (SLD) pogratulował działkowcom za determinację okazaną w protestach przed urzędami wojewódzkimi oraz za sprawnie zorganizowaną manifestacją krajową w Warszawie. Działania te spowodowały zmianę stanowiska Platformy Obywatelskiej odnośnie tzw. uwłaszczenia działkowców. Ostateczna decyzja co do dalszego procedowania nad projektem ustawy zapadnie podczas połączonego posiedzenia Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 19 listopada. Posłowie PO zagłosują zapewne zgodnie z tym, jakie wytyczne otrzymają od Premiera. Pan Poseł w imieniu Klubu SLD zapewnił o pełnym poparciu dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz dołożeniu wszelkich starań, aby ustawa została uchwalona jeszcze w tym roku.

Pan Poseł Andrzej Szlachta (PiS) zapewnił o poparciu Prawa i Sprawiedliwości dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD. Stwierdził, iż zdaniem PiS poprawki PO do obywatelskiego projektu ustawy zostały wprowadzone celowo, aby ułatwić drogę do sprzedaży gruntów ogrodów działkowych. Złożył gratulacje działkowcom za zorganizowaną manifestację krajową oraz zapewnił, że posłowie PiS zagłosują za przyjęciem obywatelskiego projektu ustawy o ROD bez artykułu dotyczącego uwłaszczenia.

Asystent posła Dariusza Dziadzio (Inicjatywa Dialogu) odczytał list skierowany przez posła do uczestników spotkania, w którym stwierdził, że jego poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD pozostaje niezmienne.

Prezes OZP zwróciła się z apelem do obecnych posłów, aby w trakcie głosowania nad obywatelskim projektem ustawy o ROD wprowadzona została dyscyplina partyjna. Tylko wtedy ustawa ma szanse uchwalenia przez Sejm.

Zebrani zabierali głos w sprawie proponowanego uwłaszczenia działkowców, procedury dotyczącej likwidacji ogrodów działkowych, odtwarzania działek, a także w problemach dotyczących poszczególnych ogrodów działkowych. Zaapelowali także, aby idea uwłaszczenia nie została całkowicie zapomniana i dopracowana w odrębnej ustawie. 

Zgromadzeni przyjęli stanowisko w sprawie szybkiego przyjęcia przez Sejm obywatelskiego projektu ustawy o ROD bez artykułu dotyczącego tzw. uwłaszczenia, które zostało skierowane do Marszałek Sejmu, Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczących Klubów Parlamentarnych.

 

W.M.

 

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.