Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

W Poznaniu odbyła się narada prezesów zarządów ROD - 18.11.2013

Narada ponad 100 prezesów zarządów ROD i ich reprezentantów z Poznania i okolic odbyła się 15 listopada 2013r. - w dniu spotkania prezesa PZD i pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o ROD. Narada odbyła się w ROD im. ks. Przyłuskiego w Poznaniu, który w tym roku odchodził jubileusz 80-lecia powstania, o czym w krótkiej historii ogrodu wspomniała prezes zarządu Barbara Czapla.

Już poprzedniego dnia prezesi zarządów ROD w Okręgu informowani byli o mającym się odbyć spotkaniu przedstawicieli działkowców z premierem rządu RP Donaldem Tuskiem. W dniu narady z prezesami zarządów oczekiwano z niecierpliwością na efekt spotkania z premierem. Na krótko przed rozpoczęciem narady napłynęły pierwsze informacje z Krajowej Rady PZD o sukcesie spotkania z premierem. Premier uspokoił działkowców, że gwarantuje wprowadzenie ustawy przed terminem wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny i zapewnił, że będzie to prawo zgodne z konstytucją, potrzebami działkowców i dalszym bezpiecznym funkcjonowaniem ogrodów działkowych.

Po zapewnieniach, jakie zostały przekazane na stronie internetowej KR PZD po spotkaniu z premierem, nadzieja działkowców o przyszłe prawo, dobre prawo regulujące funkcjonowanie ogrodnictwa działkowego w Polsce zostanie uchwalone na czas, tak aby w ogrodach nie zapanował chaos i destabilizacja.

O sytuacji ogrodów działkowych w kontekście spotkania przedstawicieli działkowców z premierem oraz projekcie ustawy o rod, jaki został wypracowany przez komisje sejmowe mówił prezes OZ PZD Zdzisław Śliwa. Szczególny nacisk prezes OZ położył na art. 30 projektu o rod, który w formule proponowanym przez Platformę Obywatelską jest nierealny, nie spełnia zasady powszechności, jest sprzeczny z ideą ogrodnictwa działkowego, w kształcie, w jakim funkcjonuje w całej Europie, ale przede wszystkim jest niezgodny z Konstytucją RP, co wskazały zarówno Ministerstw, jak i Związek Miast Polskich, który kategorycznie sprzeciwił się dysponowaniu własnością gmin i Skarby Państwa przez Sejm. To właśnie artykuł 30 projektu ustawy stał się punktem spornym między stroną społeczną i rządową. To sami działkowcy w takiej propozycji dostrzegli „konia trojańskiego” wprowadzonego do ustawy. Swojej opinii dali wyraz w stanowiskach, apelach i pismach do premiera, jakie masowo wpłynęły po ogólnopolskiej manifestacji działkowców z 10 października br. w Warszawie. To działania PZD i działkowców sprzeciwiające się działaniom partii rządzącej chcącej rozmontować ogrodnictwo działkowe w Polsce doprowadziły do wypracowania projektu obywatelskiego. To pod wpływem nacisku środowiska działkowców uległy zmianie pierwsze pomysły Platformy Obywatelskiej. Po spotkaniu z premierem należy się spodziewać, że Sejm zdąży z uchwaleniem ustawy, a wówczas obowiązywać będą przepisy przejściowe zapisane w projekcie ustawy.

Skoro pojawia się szansa na uchwalenie dobrej ustawy tym bardziej trzeba wzmóc wysiłki, by prowadzić statutową działalność w ogrodach działkowych, które musza się przygotować do wymagań i zadań zapisanych w projekcie ustawy. Dlatego też prezes OZ mówił o projekcie ustawy, a zwłaszcza o przepisach przejściowych, których realizacja powinna zapewnić płynne przejście ogrodów pod nowy system zarządzania wynikający z przyszłej ustawy. Przygotować trzeba się do walnych zebrań, które określą przynależność ogrodu do stowarzyszenia ogrodowego PZD lub zadecydują o wyjściu ze stowarzyszenia i powołaniu odrębnego stowarzyszenia. Prezes zwrócił uwagę, że taką decyzję może podjąć wyłącznie walne zebranie ROD przy obecności ponad 50 % działkowców ogrodu. Nie mogą wyprowadzić ogrodu ze stowarzyszenia ogrodowego PZD, które będzie następcą prawnym dzisiejszego PZD tu i ówdzie zakładane przez kilkunastoosobowe grupki działkowców stowarzyszenia.

Doświadczenia różnych ogrodów, także z początków ruchu ogrodnictwa działkowego wskazują, że tylko działające w jedności i wzajemnie się wspierające ogrody będą mogły skutecznie oprzeć się presji środowisk chcących zawładnąć terenami ogrodów. Osłabione  i pojedyncze ogrody w tej walce pozostaną bez szans. Trzeba także wszelkimi możliwymi sposobami przeciwdziałać próbom zmiany przeznaczenia ogrodów na inne cele niż wypoczynek i rekreacja. Samowole budowlane, zamieszkiwanie na terenie ogrodów a nawet prowadzenie działalności gospodarczej na działce wyklucza przyszła ustawa. Takie łamanie prawa będzie przyczyną rozwiązania umowy dzierżawy działkowej. Nie przestrzeganie prawa odłoży się w przyszłości piętnem na ogrodzie, który nie znajdzie uznania w oczach właściciela terenu (miasta, gminy) a także sąsiadujących z ogrodem mieszkańców osiedli i zostanie zlikwidowany. Podstawowym zadaniem na dzisiaj jest zwiększenie skuteczności działania zarządów ROD w egzekwowaniu obowiązującego prawa i przeciwdziałaniu zjawiskom nie liczenia się pojedynczych działkowców z Regulaminem ROD i statutem PZD. Przestrzeganie tych przepisów pozwoli na spokojne przejście przez trudny rok 2014. Prezes zapowiedział dalsze narady szkoleniowe, które przygotują ogrody do czekających nas w 2014 r. walnych zebrań działkowców.

Narada zakończyła się w optymistycznym nastroju i nadzieją na przyszłość dla działkowców i ogrodów działkowych.

 

Magdalena Klessa-Kiec

Zdzisław Śliwa

 

 

Powrót

Copyright © 2019 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio