Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jutro Komisje przyjmą sprawozdanie z prac nad ustawą działkową - 18.11.2013

Jutro podczas posiedzenia połączonych Komisji Infrastruktury i Samorządu Terytorialnego przyjęte zostanie sprawozdanie z prac nad ustawą o rodzinnych ogrodach działkowych – zapowiedział przewodniczący jednej z ww. komisji, poseł PSL Piotr Zgorzelski. – Projekt obywatelski, który był podstawą prac Podkomisji, w największym stopniu wypełnił postulaty, jakie wynikały z wyroku Trybunału Konstytucyjnego – mówił Zgorzelski na konferencji prasowej w Sejmie. Odnosząc się do art. 30, powiedział, iż PSL w dalszym ciągu stoi na stanowisku, by sprawę uwłaszczenia rozstrzygnąć w osobnej ustawie.

Na konferencji prasowej PSL obecny był także Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, który przypomniał, że termin graniczny na wprowadzenie nowej ustawy to 21 stycznia 2014r. - Jeżeli nie będzie nowej ustawy, to ogrody i działkowcy zostaną bez jakichkolwiek praw i ochrony, co może skutkować chaosem, a także likwidacją wielu ogrodów działkowych, gdyż grunty wrócą wówczas do gmin i skarbu państwa  – mówił E. Kondracki. Przypomniał także, że pozostaje jeszcze tzw. vacatio legis, a więc dwutygodniowy okres między publikacją ustawy, a terminem jej wejścia w życia, co oznacza, ze ustawa musi zostać ogłoszona najpóźniej 3 stycznia 2014r.

Prezes PZD mówił również o spotkaniu przedstawicieli PZD i Komitetu z Premierem Donaldem Tuskiem i kompromisie, jaki udało się wspólnie osiągnąć. Uwłaszczyć działkowców nie jest rzeczą taką prostą, by zrobić to w jednym zapisie.(…) Premier zgodził się na kompromis, by sprawę uwłaszczenia uregulować w odrębnej ustawie – mówił Prezes PZD. Wspomniał, że największą obawą działowców była w tym wypadku możliwość zastrzeżenia tego przepisu do Trybunału Konstytucyjnego. - Sama idea uwłaszczenia jest u nas dość żywa, ale zarówno działkowcy, jak i Związek są za uwłaszczeniem realnym wszystkich działowców, a nie tylko wybranych – mówił E. Kondracki. Przypomniał, że w drodze kompromisu strona społeczna zgodziła się w zamian pogłębić gwarancje dotyczących swobody zrzeszania się działkowców, poprzez zobowiązanie do odbycia w każdym ogrodzie zebrań rozstrzygających  o przynależności organizacyjnej każdego ROD. – Jesteśmy usatysfakcjonowani tym kompromisem i mamy nadzieję, że prace nad projektem ruszą do przodu, a uzgodnione z Premierem artykuły zostaną jutro przegłosowane przez wszystkich posłów tworzących dwie komisje – powiedział Prezes PZD. Zaapelował także do posłów, by jeszcze w tym tygodniu sprawozdanie wraz z projektem trafiło pod obrady Sejmu na tzw. „drugie czytanie”, a przy dobrej woli posłów nawet na „trzecie czytanie”. Prezes zwrócił uwagę, że procedura legislacyjna wciąż jeszcze jest odległa, a tymczasem do końca roku pozostały już zaledwie 3 posiedzenia Sejmu i jedynie 2 posiedzenia Senatu.

AH

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.