Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Informacja z poszerzonego posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 15.11.2013

Informacja z poszerzonego posiedzenia Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach

 

W dniu 14.11.2013r. w siedzibie OZŚ PZD w Kielcach odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu poszerzone o członków Okręgowych Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej. Tematem posiedzenia miała być przede wszystkim aktualna sytuacja Związku w kontekście zamrożenia prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD oraz wprowadzonego do projektu „uwłaszczenia”.

Na posiedzenie zaproszeni zostali świętokrzyscy Posłowie, spośród których pojawili się Poseł Maria Zuba (PiS), Poseł Sławomir Kopyciński (Twój Ruch) oraz Poseł Marek Gos (PSL). Jak zwykle na zaproszenie odpowiedziała też przewodnicząca Rady Województwa Świętokrzyskiego OPZZ pani Elżbieta Drogosz.

Po przywitaniu gości przez Prezesa OZŚ, wyjaśniono na jakim etapie prac jest obecnie projekt, a jakie etapy jeszcze przed nim. Położono nacisk na zahamowanie prac Komisji i brak jakiejkolwiek odpowiedzi na stanowiska wyrażające niepokój działkowców z całego kraju. Inspektor ds. terenowo-prawnych OZ opisała też zebranym jakie zagrożenia  i konsekwencje pociąga za sobą art. 30 w obecnym kształcie.  Następnie głos zabrali wzburzeni obecną sytuacją członkowie posiedzenia. W ich przemówieniach dało się wyczuć duży strach przed niewiadomą przyszłością.

Po głosach z sali przyszła kolej na wypowiedzi Posłów. Przedstawiciel PSL Marek Gos wyraził jasne stanowisko sprzeciwu wobec wprowadzania do projektu art. 30. Stwierdził, że PSL jest temu całkowicie przeciwne, a Posłowie przygotują w tym temacie specjalne partyjne stanowisko. Przyznał, że rozmowy z PO nie zawsze są łatwe, nie brakuje zgrzytów i ciężko jest osiągnąć kompromis. Na koniec jednak wyraził przekonanie, że prace nad ustawą zdążą zakończyć się w przewidzianym terminie.

Poseł Sławomir Kopyciński wprost nazwał uwłaszczenie proponowane przez PO pseudo-uwłaszczeniem, stwierdzając iż jego jedynym zamierzonym efektem mają być podziały między działkowcami. Ponadto zapewnił, że na najbliższym partyjnym Konwencie Twój Ruch zrobi wszystko, aby wymóc na Marszałek Sejmu wznowienie prac Komisji. Uznał, że jeśli prace te nie zostaną podjęte na najbliższym posiedzeniu, wówczas działkowcy pozostaną z niczym. Z jego ust padła propozycja, aby każdy z 16 posłów z ziemi świętokrzyskiej złożył pisemną deklarację poparcia dla projektu obywatelskiego i sprzeciwu wobec art. 30.

Poseł Maria Zuba (PiS) dodała, że niezwykle istotne jest przerwanie milczenia przez PSL oraz rozmowy z reprezentantami Solidarnej Polski. Poseł Zuba uważa, że to właśnie ich upór wiele razy spowolnił prace nad projektem. Dialog z nimi może mieć aktualnie bardzo duże znaczenie. Na koniec podkreśliła jak ważne są dla niej ogrody i jak szanuje tradycję ogrodnictwa działkowego. Podkreśliła bezsensowność ataku na grunty ROD w sytuacji, gdy pod inwestycje może zostać przeznaczona ziemia w innych miejscach, bez uszczerbku dla działkowców.

Przewodnicząca świętokrzyskiego OPZZ Elżbieta Drogosz jak zawsze podkreśliła dobrą współpracę między działkowcami i związkowcami. Podkreśliła, że art. 30 zburzył cały projekt, naruszając jego fundamenty. Zapowiedziała dalszą pomoc w walce o dobro działkowców i lobbowanie w sprawie wznowienia prac sejmowych.

Na koniec Prezes OZŚ poinformował wszystkich o ewentualnej kolejnej manifestacji  w Warszawie, zwołując na dzień jutrzejszy kolejne posiedzenie Prezesów ROD w tej sprawie. podziękował wszystkim zgromadzonym za udział w posiedzeniu i wyraził nadzieję, że wspólne, nieprzerwane działanie pozwoli osiągnąć zamierzony sukces i zmusi Posłów PO do wzięcia odpowiedzialności za swoje działania. Wszyscy zgromadzeni podjęli też jednogłośnie stanowisko w sprawie zahamowania prac nad obywatelskim projektem, które skierowane zostanie do Premiera RP.

                                                                                                                          Anna Ślusarczyk

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.