Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada prezesów ROD okręgu zielonogórskiego - 13.11.2013

W Zielonej Górze w dniu 12.11.2013r. odbyło się spotkanie prezesów rodzinnych ogrodów działkowych naszego Okręgu. W spotkaniu uczestniczyło 110 osób. Głównym tematem spotkania były sprawy związane z zahamowaniem prac nad ustawą oraz z problematycznym artykułem 30 według pomysłu Platformy Obywatelskiej.

Naradę prowadził prezes OZ PZD w Zielonej Górze, pan Marian Pasiński, który wraz z przewodniczącym Okręgowej  Komisji Rozjemczej, panem Jerzym Telukiem przedstawił zgromadzonym jakie konsekwencję grożą działkowcom w przypadku nieuchwalenia ustawy w terminie oraz czym dla działkowców są zapisy artykułu 30.

Okręgowy Zarząd zaprosił na naradę wszystkich zielonogórskich parlamentarzystów, szczególnie liczono na obecność przedstawicieli Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, ci jednak nie przybyli.

W naradzie uczestniczyli posłowie opozycji. „Prawo i Sprawiedliwość” reprezentowali poseł Marek Ast oraz Jerzy Materna. Z ramienia SLD w naradzie uczestniczył poseł Bogusław Wontor. W naradzie uczestniczył też wiceprezydent Zielonej Góry, pan Dariusz Lesicki.

Dyskusja dotyczyła zarówno działań jakie powinny podjąć struktury Polskiego Związku Działkowców aby naciskać na Rząd by doprowadzić proces legislacyjny do końca jak również konsekwencji spełnienia się czarnego scenariusza i nieuchwalenia ustawy.

Poseł Marek Ast (PiS) oznajmił zgromadzonym, że gdyby zapisy artykułu 30 były faktycznie tak korzystne dla działkowców jak mówią posłowie PO, to zapewne wszyscy byli by dziś na spotkaniu z działkowcami.

Odnosząc się do zapytań jaki będzie stosunek władz miasta Zielonej Góry  do działkowców gdyby ustawa jednak nie powstała wiceprezydent Dariusz Lesicki zapewnił, intencją włodarzy miast nie jest likwidacja ogrodów działkowych, jednakże Urząd Miejski jest zobligowany do przestrzegania prawa. Zaistnieje  konieczność pobierania opłat za użytkowanie wieczyste gruntów pod ogrodami. Trzeba będzie ponownie  przeliczyć stawki za m2 ponieważ ostatnie wyceny były robione 20-30lat temu. Zaistnieje konieczność aktualizacji stawek. Nie będzie to już kilkanaście groszy za m2, ale nawet 80-100zł w zależności od miejsca w którym położony jest ogród. Miasto będzie zobligowane do pobierania takich opłat poprzez przepisy prawa.

Wiceprezydent Dariusz Lesicki zapewnił również, iż wspólnie z prezydentem Zielonej Góry podpisali się pod projektem obywatelskim i bacznie śledzą prace nad ustawą, licząc że zostanie ona w terminie uchwalona.

Poseł Bogusław Wontor (SLD) stwierdził, że ignorancja z  jaką Rząd podchodzi do działkowców jest żenująca. Przypomniał, iż wszystkie opozycyjne kluby parlamentarne złożyły w zeszłym tygodniu na ręce Pani Marszałek Ewy Kopacz pisma z żądaniem by sprawa dotycząca ustawy działkowej była wprowadzona pod najbliższe obrady Sejmu.

Poseł Jerzy Materna zaapelował by działkowcy nie dali się zwieść obietnicom i zapewnieniom Premiera i przewodniczącego Klubu parlamentarnego PO, bo rzeczywistość pokazuje, iż jedynie wywieranie ciągłej presji na Rząd przynosi efekty.

Uczestnicy narady, wystosowali pisma do Marszałek Sejmu, Premiera oraz do posłanki Bożenny Bukiewicz, z którą Okręgowy Zarząd  bezskutecznie próbuje umówić spotkanie.

 Czytaj pismo do Premiera

 Czytaj pismo do Marszałek Sejmu

 Czytaj pismo do pani Poseł Bożenny Bukiewicz

Bezpośrednio po naradzie odbyła się  konferencja prasowa, pod przewodnictwem prezesa OZ, Pana Mariana Pasińskiego. W konferencji uczestniczyli posłowie oraz wiceprezydent Zielonej Góry. Doniesienia medialne będziemy prezentować na naszej stronie internetowej.

 

Rafał Hawryluk

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio