Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie działkowców z przewodniczącym Komisji Infrastruktury, posłem PO Stanisławem Żmijanem - 12.11.2013

Artykuł 30 ustawy o ROD od ponad miesiąca blokuje dalsze prace nad nową ustawą działkową, a czasu na jej wejście w życie jest coraz mniej. Działkowcy są zaniepokojeni tą sytuacją, dlatego odbywają szereg spotkań z przedstawicielami wszystkich partii politycznych, głównie jednak Platformy Obywatelskiej. Jedno z takich spotkań odbyło się w dniu dzisiejszym (12.11.13) w biurze przewodniczącego Komisji Infrastruktury, posła PO Stanisława Żmijana. Działkowców reprezentowali: Kazimierz Michalik, wiceprezes OZ  Lublin, Wiesław Tomczuk, prezes ROD „Piotruś” w Styrzyńcu, Mirosław Klejnocki, prezes ROD Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, Elżbieta Wójtowicz, działkowiczka z ROD „Szarotka” w Białej Podlaskiej, Józef Denisiuk, prezes ROD „Pszczółka” w Białej Podlaskiej, Romuald Jarmoszewicz, prezes ROD "Jarzynka” w Białej Podlaskiej, Jerzy Nowak, prezes ROD "Kolejarz” w Białej Podlaskiej.

Podczas spotkania działkowcy wyjaśnili przewodniczącemu Komisji Infrastruktury, dlaczego nie zgadzają się na wprowadzenie do projektu obywatelskiego art. 30, w którym mówi się o tak zwanym uwłaszczeniu działkowców. Jako jeden z głównych powodów podali niezgodność  tego zapisu z konstytucją, co skutkowałoby szybkim skierowaniem całej  ustawy do Trybunału Konstytucyjnego przez Związek  Miast Polskich (taka deklaracja już padła). Działkowcy przypomnieli także posłowi Żmijanowi, że zapis ten, wyklucza ponad 1/3 działkowców z możliwości ubiegania się o uwłaszczenie, przez co dzieli milionowe środowisko na bardziej i mniej uprzywilejowanych.  A co najważniejsze, jego zachowanie rodzi konieczność gruntownej przebudowy projektu – sprzecznych z nim jest ok 50% już uchwalonych przepisów.

Poseł Stanisław Żmijan poruszone przez działkowców problemy przyjął z zaskoczeniem. Stwierdził bowiem, że sprawa ta została już dawno wyjaśniona i nie ma podowodów, by nadal niepokoiła działkowców. Przewodniczący Komisji Infrastruktury powołał się w tym momencie na spotkanie z prezesem PZD podczas, którego rzekomo miałoby dojść do porozumienia.

Otóż prawdą jest, że takie spotkanie się odbyło, jednak nie przyniosło ono jakiegokolwiek rezultatu. Niczego nie wyjaśniło, a wręcz jeszcze bardziej skomplikowało całą sprawę (zachęcamy do przeczytania relacji ze spotkania – link).

Poseł Stanisław Żmijan poszedł o krok dalej i złożył działkowcom bardzo konkretne obietnice. Zapewnił, że Platforma sprawę uwłaszczenia ureguluje w odrębnej ustawie, dzięki czemu projekt obywatelski wejdzie w życie przed 21 stycznia 2014r.

Poseł Żmijan zapewnił także działkwoców, że podczas najbliższego posiedzenia Komisji Infrastruktry i Samorządu i Polityki Regionalnej, tj 19.11.13 (wtorek) posłowie powrócą do prac nad nową ustawą działkową, a 22.11.13 (piątek) odbędzie się drugie czytanie projektu w Sejmie. W tym momencie obietnice te można jednak traktować z dużą rezerwą. Na stronie Sejmu jest już opublikowany harmonogram prac posłów na przyszły tydzień i w żadnym punkcie temat ustawy działkowej nie pojawia się.

Relacja sporządzona na podstawie rozmowy z  wiceprezesem OZ Lublin Kazimierzem Michalikiem.

(mz)

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio