Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko 560 działkowców z okręgu mazowieckiego PZD w sprawie zahamowania prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD - 08.11.2013

Warszawa, dn. 8 listopada 2013r.

 

Stanowisko 560 działkowców z okręgu mazowieckiego PZD w sprawie zahamowania prac nad obywatelskim projektem ustawy o ROD podjęte na spotkaniu w dniu 8.11.2013r.

Pan Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów RP

 

Szanowny Panie Premierze,

Spoglądając wstecz mamy wciąż przed oczami Pańskie czerwcowe spotkanie z działkowcami. Pamiętamy zapewnienia o dobrej woli zarówno rządu, jak i Platformy Obywatelskiej, które dawały wiele nadziei na szybkie uchwalenie dobrej ustawy dla użytkowników działek na bazie projektu obywatelskiego.

Niestety wraz z upływem czasu postępowanie posłów PO, ich decyzje i zachowanie w czasie prac podkomisji sejmowej, a w końcu zmiany jakie zostały wprowadzone do zapisów projektu obywatelskiego nie pozostawiły żadnego śladu po wcześniejszej dobrej atmosferze dla współpracy działkowców ze stroną rządową. Jak się dziś okazuje, zrobiliśmy krok do przodu, ale kolejne decyzje partii rządzącej  pociągnęły nas o milowy krok wstecz. Gdzie dziś jesteśmy? Prawda jest taka, że zbliżamy się do przepaści.

Dziś z coraz większym niepokojem patrzymy w nieodległą przyszłość, która może okazać się dla działkowców zaprzepaszczeniem marzeń o prawie chroniącym ogrody działkowe. Codziennie odliczamy dni, które pozostały do wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny terminu uchwalenia nowej ustawy, a prace nad ustawą utknęły. Pozostaje dziś nieco ponad 70 dni nadziei na uchwalenie nowej, dobrej ustawy. Jednak, aby tak się stało posłowie partii rządzącej muszą jak najszybciej uzmysłowić sobie, iż zmiany wprowadzone do projektu obywatelskiego mogą przekreślić szanse na powstanie ustawy w ogóle. A może chodzi właśnie o to, by ustawa nie powstała, bo wtedy łatwiej – bez żadnego prawa chroniącego ogrody – będzie można przejąć grunty? Co innego deklarował Pan niespełna pół roku temu, kiedy czasu było jeszcze wiele. Dlaczego dziś milczy Pan, pomimo tysięcy wysyłanych do Pana stanowisk, listów i apeli pełnych sprzeciwu, niezadowolenia i próśb, aby przywrócić pierwotne zapisy projektu obywatelskiego? Czy to można uznać za dowód troski o dobro blisko miliona obywateli?

Panie Premierze,

Mimo, że ogólnopolska manifestacja działkowców przyniosła porozumienie w kilku spornych i ważnych kwestiach, to jednak prace nad ustawą zostały zahamowane przez kontrowersyjne zapisy art. 30 projektu ustawy, mówiące o tzw. uwłaszczeniu działkowców. Rzekome uwłaszczenie proponowane przez PO, w rzeczywistości jest nie tylko sprzeczne z większością wcześniej uzgodnionych artykułów, ale przede wszystkim jest z natury niekonstytucyjne. Pewne jest, że ustawy w takim kształcie nie podpisze Prezydent RP i trafi ona do Trybunału Konstytucyjnego. Takie uwłaszczenie nie daje działkowcom żadnego prawa własności, a jedynie prawo do niesprecyzowanego ułamka udziału w całości ogrodu. Ponadto, już na starcie z uwłaszczenia wyłączonych jest blisko 40% działkowców w skali kraju. Działkowcy nie potrzebują takich koni trojańskich! Dlaczego z uporem maniaka odrzucana jest sugestia tysięcy zainteresowanych tą sprawą obywateli, aby poświęcić kwestii uwłaszczenia działkowców odrębną ustawę? Zachowanie takie rozumiemy tylko w jeden sposób – rządzącym nie zależy na powstaniu dobrej ustawy w wyznaczonym terminie.

Panie Premierze,

Ponownie apelujemy do Pana o zdecydowaną reakcję zmierzającą do odrzucenia z zapisów projektu obywatelskiego art. 30. Jeśli Pański głos ma znaczenie w szeregach Platformy Obywatelskiej, to nie wyobrażamy sobie innego scenariusza, jak przyjęcie sugestii działkowców. Czy wojna z blisko milionem działkowców – także obywateli i wyborców – jest rzeczywistym celem PO? Działkowcy nie chcą brać udziału w grach i wojnach politycznych. Walczą jedynie o dobre i sprawiedliwe prawo, które pozwoli im bezpiecznie korzystać ze swoich ogrodów. I dziś właśnie sprawiedliwości i rozsądku, nie tylko oczekujemy, ale żądamy od Premiera i od Posłów na Sejm RP, którzy stanowią prawo, nie tylko na dziś i jutro, ale także dla przyszłych pokoleń.

 

Uczestnicy spotkania działkowców z okręgu mazowieckiego PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.