Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przedstawiciele działkowców okręgu bydgoskiego spotkali się z Eugeniuszem Kłopotkiem (PSL) - 06.11.2013

Spotkanie odbyło się w Domu Kultury w Osielsku w czasie dyżuru poselskiego. Głównym tematem spotkania była oczywiście sprawa niczym nie uzasadnionego zahamowania prac nad przygotowaniem nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, oraz postawa Polskiego Stronnictwa Ludowego jako koalicjanta partii sprawującej władzę tj. Platformy Obywatelskiej. Działkowcy z nieukrywaną troską przekazali swoje obawy, co do przyszłości ogrodów działkowych i zachowania praw działkowców.

W imieniu uczestników manifestacji działkowców w Warszawie w dniu 10 października podnieśli fakt, że mamy prawo czuć się oszukani przez wszystkich obiecujących przyśpieszenie prac i poparcie dla przygotowanego projektu począwszy od premiera Pani marszałek Sejmu, przewodniczącego klubu PO posła Grupińskiego oraz bardzo licznie występujących posłów opozycji. Od manifestacji minęły 3 tygodnie a prace nad ustawą utknęły w punkcie wyjścia. W czasie gorącej dyskusji i wymiany poglądów nt. różnych rozwiązań zawartych w projekcie często wynikającej z zapytań Pana posła, który kilkukrotnie oświadczył, że do końca nie rozumie działań Platformy Obywatelskiej „jako swojego koalicjanta”.

Podzielił pogląd przedstawicieli działkowców, że art. 30 projektu dotyczący iluzorycznego uwłaszczenia powinien być wyłączony z istniejącego projektu, ponieważ wprowadzi on tylko chaos w ogrodach. Fakt, że dotyczyć on będzie niestety nie wszystkich działkowców będzie dowodził podstawy do uznania ustawy za niekonstytucyjną.

Zadeklarował, że on oczywiście popiera dążenia działkowców i chyba generalnie taka sama jest postawa klubu, chociaż może nie do końca może ręczyć za swoich wszystkich kolegów klubowych.

W trakcie spotkania skontaktował się telefonicznie z przewodniczącym połączonych komisji pytając go o stan zaawansowania prac nad projektem. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że właściwie prace są na ukończeniu poza spornym art. 30 dotyczącym „uwłaszczenia”. Na pytanie, kiedy można spodziewać się wejścia pod obrady Sejmu padła odpowiedź „w porządku najbliższego posiedzenia nie ma sprawy ogrodów działkowych...”.

Spotkanie zakończyło się w minorowych nastrojach, ponieważ przebieg spotkania potwierdził nasze obawy, co do dalszych losów projektu w obliczu zaistniałych faktów.

 

Barbara Kokot

Prezes OZ PZD w Bydgoszczy

                                                                       

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.