Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Przedstawiciele poznańskich działkowców u posła Waldy Dzikowskiego - 05.11.2013

Przedstawiciele działkowców z Poznania 4 listopada 2013 r. spotkali się z zastępcą przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP posłem PO Waldy Dzikowskim. To kolejne spotkanie z posłem w sprawie prac nad ustawą, w których bezpośrednio uczestniczy. Tym razem skupiono się na kontrowersyjnej sprawie art. 30 projektu ustawy o rod, dotyczącym „uwłaszczenia" działkowców. Artykuł 30 projektu ustawy jest spornym zapisem pomiędzy PO a działkowcami ze względu wykluczenie z „uwłaszczenia" 1/3 polskich działkowców, głownie użytkujących działki w wielkich aglomeracjach miejskich. Wprowadzenie do ustawy tej propozycji PO doprowadzi do destabilizacji w zarządzaniu ogrodami działkowymi, podzieli działkowców, stworzy mechanizmy umożliwiające skupowanie udziałów i wyodrębnianie współwłasności, co doprowadzi do rozpadu ogrodów. Uwłaszczeniu sprzeciwiają się tez samorządy miast, co znajduje odbicie w opinii Związku Miast Polskich, który sprzeciwia się dysponowaniu przez ustawodawcę własnością gmin i grozi skargą do Trybunału Konstytucyjnego. Przedstawiono fatalne skutki uwłaszczenia na Słowacji, gdzie znikło z mapy miast wiele ogrodów oraz podniesiono, że w krajach Europy Zachodniej funkcjonuje wiele ogrodów, ale nikt nie wpadł na pomysł, by wprowadzać normy prawne osłabiające ogrody i sprzeczne z ich ideą. Podkreślono także realną groźbę nie uchwalenia ustawy do 21 stycznia 2014r., co z kolei zagrozi ogrodom i działkowcom pozbawieniem ich wszelkiej ochrony prawnej.

Poseł Dzikowski ze zrozumieniem odniósł się do zgłaszanych postulatów i wyraził opinię, że uda się przezwyciężyć trwający impas oraz uchwalić ustawę na czas. W najbliższym czasie powinny rozstrzygnąć się kwestie dalszego procedowania nad ustawą. Poseł nie skomentował informacji podawanych przez przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, cytujących wypowiedź przewodniczącego klubu PO Rafała Grupińskiego, że w sprawie uwłaszczenia decyduje Premier. Obiecał natomiast, że po 11 listopada spotka się po raz kolejny z działkowcami i przedstawi aktualny rozwój sytuacji oraz wyraził nadzieję, ze skoro udało się do tej pory rozwiązać wiele trudnych spraw, to i ta znajdzie swój pozytywny finał.

Niestety mimo podejmowania prób nie udało spotkać się z członkiem Komisji Infrastruktury posłem Jackiem Tomczakiem oraz z przewodniczącym klubu PO Rafałem Grupińskim.

TAD

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio