Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozmowy Prezesa PZD z kierownictwem klubu PSL - 06.11.2013

W dniu dzisiejszym (tj. 5 listopada 2013r) odbyło się spotkanie Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego z kierownictwem Klubu PSL - jego przewodniczącym posłem Janem Burym oraz przewodniczącym Komisji Samorządu i Polityki Regionalnej posłem Piotrem Zgorzelskim. Spotkanie poświęcone było obywatelskiemu projektowi ustawy o ROD,  którego wejście w życie przed 21 stycznia 2014 r. staje się coraz mniej realne.

http://piotrzgorzelski.pl/images/stories/12n/1.jpg

Punkt sporny

Prezes PZD Eugeniusz Kondracki przypomniał, że dalsze procedowanie nad projektem obywatelskim hamuje propozycja Platformy Obywatelskiej, dotycząca tzw. „pseudo uwłaszczenia” działkowców. Prezes PZD wskazał, że zapis ten jest nierealny oraz nie spełnia warunku powszechności i zgodności z Konstytucją. Gdyby rzeczywiście uwłaszczenie zostało wprowadzone do projektu obywatelskiego, to pociągałoby to za sobą konieczność zmiany 35 artykułów i 75 ustępów, które dotychczas zostały przyjęte przez Komisje Sejmowe. W praktyce oznacza to, że prace nad ustawą działkową należałoby rozpocząć od początku. Patrząc jednak na dotychczasowy, dość opieszały, sposób prac nad nową ustawą działkową, można uznać, że jest to niemożliwe do wykonania, bo jak przypomniał prezes PZD, nowa ustawa musi wejść w życie najpóźniej za 77 dni. Jeżeli się tak nie stanie  działkowcy i  ogrody pozbawiani zostaną jakiejkolwiek ochrony prawnej, a grunty wrócą do gmin i Skarbu Państwa. Należy się również  spodziewać, że chaos organizacyjny, który wówczas zapanuje, doprowadzi do  szybkiej likwidacji ogrodów działkowych w Polsce.

 

Propozycja niezgodna z Konstytucją

Prezes Związku wskazał także, że  swoje zastrzeżenia do Art. 30 zgłosiło wielu konstytucjonalistów, a Związek Miast Polskich już zapowiedział, że jeżeli zapis ten stanie się prawem, to szybko skieruje całą ustawą do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego też – jak wyjaśniał Eugeniusz Kondracki -Związek uznaje, że odpowiedzialna realizacja koncepcji uwłaszczenia może nastąpić wyłącznie w odrębnej ustawie. W ocenie Związku powinni nim zostać objęci wszyscy działkowcy, a nie wybrani.

Posłowie Klubu PSL wyrazili troskę o dalsze losy ustawy działkowej oraz wyrazili poparcie dla stanowiska Związku i rozwiązań, które proponuje. Obie strony uznały, że sprawa działkowców jest niezwykle ważna, dlatego – dla dobra sprawy- konieczne jest wzmocnienie dotychczasowej współpracy. Uznano także, że o sytuacji działkowców powinno dowiedzieć się całe społeczeństwo.

(mz)

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio