Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

"Nie chcemy uwłaszczenia wprowadzającego podziały między działkowców" - 02.11.2013

Jan Łaz
Lublin
ROD „Leśna Polana" w Lublinie

 

Pan Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie J/3 00-583 Warszawa

 

Panie Premierze!

Jestem wieloletnim użytkownikiem działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „ Leśna Polana „ w Lublinie i jednocześnie pełnię społecznie funkcję Prezesa Zarządu Ogrodu. Uczestniczyłem w dniu 10.10.2013 r. w ogólnopolskiej manifestacji działkowców w Warszawie podczas której podane były informacje, iż Platforma Obywatelska poważnie potraktowała głos działkowców w sprawie poprawek do obywatelskiego projektu.

Z informacji jakie do mnie dotarły w ostatnim czasie wiem, że tak się nie stało. Do projektu opracowywanej ustawy o rod został wprowadzony art. 30 podnoszący kwestię uwłaszczenia.

Artykuł ten wzbudza wśród nas działkowców ogromny niepokój i obawę o dalsze istnienie i funkcjonowanie rodzinnych ogrodów działkowych. Taka forma uwłaszczenia doprowadzi tylko do konfliktów i likwidacji ogrodów.

W moim ogrodzie działkowym ten zapis nie będzie miał zastosowania, gdyż grunt przekazany jest Związkowi w użytkowanie zwykłe. Takiego uwłaszczenia wprowadzającego podziały między działkowców nic chcemy. Nie chcemy również, by politycy wbrew woli działkowców wprowadzali zapisy, które nie zyskują akceptacji użytkowników działek.

Panie Premierze !

Takie działania uznaje za szkodliwe społecznie. Jednocześnie nadmieniam, że byłem solidarnościowcem, jednym z założycieli Związku „Solidarność''' i nie mogę się zgodzić na to, żeby grupa posłów z Platformy Obywatelskiej, która uzyskała w wyborach mniej niż 10 tys. głosów decydowała o losach milionowego Polskiego Związku Działkowców.

Chcę wierzyć, że jest Pan słownym człowiekiem i Pana słowa znajdą potwierdzenie w terminowym uchwaleniu ustawy o rod.

Pozdrawiam i życzę dużo zdrowia oraz podejmowania mądrych decyzji dla nas działkowców.

 

Jan Łaz

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio