Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Informacje z OZ

Informacja z posiedzenia Prezydium Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach - 31.10.2013

W dniu 30 października 2013r. w siedzibie Okręgowego Zarządu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach odbyło się poszerzone posiedzenie Prezydium OZ. Jego celem było omówienie aktualnej sytuacji Działkowców, Ogrodów i PZD w związku z zahamowaniem prac sejmowych nad obywatelskim projektem ustawy o ROD oraz forsowaniem przez Platformę Obywatelską tzw. pseudo-uwłaszczenia. Jako że sytuacja jest nagląca i wymaga informowania członków Prezydium na bieżąco - było to już drugie w ostatnich dniach posiedzenie poświęcone tej tematyce. Pierwsze odbyło się 25 października br. i podjęto na nim stosowne stanowisko skierowane do Prezesa Rady Ministrów.

Dyrektor Biura OZŚ naświetlił zebranym wyniki rozmów z przedstawicielami PO oraz skutki, jakie nieść za sobą może dalsze zwlekanie przez partię rządzącą z podjęciem prac nad projektem. Podkreślił upór, z jakim posłowie PO nie przyjmują do siebie merytorycznych argumentów i lekceważą głosy przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej. Szczegółowo wyjaśnił także konsekwencje, jakie wiążą się z wprowadzeniem do projektu poprawki o „uwłaszczeniu" - dezaktualizacja przyjętych już regulacji i konieczność przebudowy praktycznie całego aktu prawnego. To zaś oznacza rozpoczęcie prac nad projektem w zasadzie od samego początku. Obecnie każda zwłoka w pracach sejmowych to marnowanie cennego czasu, które prowadzić może bezpośrednio do nieuchwalenia ustawy w terminie i pozostawienia miliona działkowców w prawnej próżni.

Zgromadzeni poinformowani zostali także o ustalonych na przyszły tydzień spotkaniach ze świętokrzyskimi posłami: Markiem Gosem (PSL) oraz Jarosławem Gorczyńskim (PSL), a także krokami podjętymi w celu jak najszybszego spotkania się z przedstawicielami PO - w tym Przewodniczącą tej partii w województwie. Ponadto Prezydium pozytywnie odniosło się do zaplanowanych już spotkań z kierownictwem OPZZ w Kielcach i Okręgowym Zarządem Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Członkowie Prezydium jednomyślnie uznali za konieczną organizację narady ze wszystkimi Prezesami ROD z terenu województwa świętokrzyskiego, celem dokładnego wyjaśnienia im powyższej sytuacji, co ułatwi dotarcie tych priorytetowych informacji do indywidualnych działkowców z całego regionu.

 

Anna Ślusarczyk

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio