Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jak i od kogo dochodzić odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne i objęte ochrona gatunkowa - 29.10.2013

W naszych ogrodach często znaczne szkody wyrządzają zwierzęta łowne takie jak na przykład dziki i wiele zarządów ROD nie wie jak i od kogo dochodzić tych odszkodowań.

Postanowiłem, zatem przyjrzeć się szerzej temu problemowi i przekazać poniższe informacje w tym zakresie.

Dziki wymieniane są, jako zwierzęta łowne w punkcie lf § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych z dnia 11 marca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 45 poz.433).

W tej sytuacji na Skarbie Państwa spoczywa obowiązek zrekompensowania ewentualnych strat spowodowanych przez te zwierzęta. Problem ten został uregulowany w ustawie Prawo łowieckie (Dz.U. 2005 Nr 127 poz.1066) - zgodnie z art.50 ust.Ib tej ustawy Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzane przez zwierzęta łowne na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. Art.50 ust.3 i 4 w/w ustawy stanowią, że za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne na takich obszarach, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa, a oględzin i szacowania szkód dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych dla wypłaty odszkodowania.

Analogicznie przedstawia się sytuacja w przypadku szkód wyrządzanych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową. W art.126 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880) określono, że Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez te zwierzęta.

Uważam, że warto zapoznać się z tymi przepisami i dochodzić należnych odszkodowań za straty spowodowane przez zwierzęta.

 

Bogusław Dąbrowski Członek PZD w

ROD im. Kmdr  ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni

 

 

Gdynia, dnia 28.10.2013r.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio