Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List Prezydenta Miasta Torunia do Bronisława Komorowskiego - 28.10.2013

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

 

W dniach 10-11 października 2013 roku odbyła się w Toruniu IX Konferencja Naukowo-Techniczna „Zieleń miejska - Naturalne bogactwo miasta", poświęcona w tym roku roli i znaczeniu ogrodów działkowych w systemie przyrodniczo-społecznym miasta. Współorganizatorem konferencji był Urząd Miasta Torunia, a jej sekretarzem naukowym prof. dr hab. Marek Kosmala ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Podczas dwudniowych obrad wygłoszono około dwudziestu referatów. W konferencji brali udział naukowcy z wielu polskich uczelni, samorządowcy, przedstawiciele firm z branży ogrodniczej, a także działkowcy z całej Polski. Zebrani starali się znaleźć odpowiedź na pytania: jaka jest rola ogrodów działkowych w Polsce, jakie mają znaczenie zarówno dla samych użytkowników, jak i dla osób biernie z nich korzystających oraz jak powinno być sformułowane prawo, aby gwarantowało istnienie i rozwój ogrodów działkowych w naszym kraju. Z prezentowanych badań i dyskusji jasno wynika, że rodzinne ogrody działkowe pełnią bardzo ważną funkcję w kształtowaniu zieleni w miastach, są znaczącą częścią ich ekosystemów, przyczyniają się do poprawy warunków ekologicznych, dzięki czemu dają korzyści całemu społeczeństwu. Dla bezpośrednich użytkowników są często najważniejszym elementem życia, pełniąc rolę miejsca odpoczynku czy wręcz terapii psychologicznej. Ponadto dają, szczególnie osobom starszym, możliwość aktywności fizycznej, są miejscem kontaktów towarzyskich oraz pozyskiwania własnoręcznie wyhodowanych plonów. Udowodniono, iż parki i inne tereny zieleni, w tym nawet najlepiej zagospodarowane parki, nie są w stanie zapewnić podobnych funkcji, ą więc nie mogą być substytutem ogrodów działkowych. Wykazano też wiele niedociągnięć w obecnym prawie, np. brak zakwalifikowania ogrodów działkowych do kategorii „terenów zieleni", co komplikuje lub uniemożliwia umieszczanie tych terenów w planach zagospodarowania przestrzennego miast. Porównano również przepisy prawne obowiązujące w Polsce i w Niemczech, a także stan zagospodarowania ogrodów w obu krajach. Przy okazji toruńskiej konferencji została wydana monografia pt. „Ogrody działkowe w miastach - bariera czy wartość?" pod red. prof. dr hab. Marka Kosmali, którą przesyłam w załączeniu. Mam nadzieję, że wnioski wypływające z powyższej konferencji będą pomocne w ostatnim etapie procedowania Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a głos naukowców w obronie istnienia i dalszego rozwoju ogrodów działkowych będzie potraktowany jako wiarygodny i cenny.

Z wyrazami szacunku

 

Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio