Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Taka postawa jest kpiną z polskich Obywateli" - 28.10.2013

                                                                                    Gdańsk, dnia 28.10.2013 r.

 Okręgowa Komisja Rewizyjna

w Gdańsku

                                                                                                    

                                                                                                       Do

                                                                                                       Premiera Rządu RP

                                                                                                       Donalda Tuska                                                

                                                                                                       Posłów na Sejm RP

                                                                                                       Warszawa                                                                                                                                                            

                                                                                                     

 

Szanowny Panie Premierze!

Szanowni Posłowie!

 

Ze zdumieniem i ogromnym zdziwieniem przyjęliśmy wiadomość o kolejnym przysłowiowym zawracaniu Wisły kijem w wykonaniu posłów Platformy Obywatelskiej w odniesieniu do wiodącego obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Takie wrażenie odnosimy po medialnej informacji o spotkaniu odbytym w dniu 24 października 2013 roku przez Prezesa PZD oraz pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z prominentnymi posłami PO. Okazuje się, że pomiędzy spotkaniem w dniu 9 października a tym ostatnim posłowie zmienili zdanie jak przysłowiowa chorągiewka. Raz pada deklaracja o wycofaniu z projektu kontrowersyjnego zapisu art.30 a drugim razem okazuje się, że jednak partia rządząca się przy tym upiera. Taka postawa jest kpiną z polskich Obywateli, którzy ponad 924 tysiącami podpisów wsparli obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych!

Uporczywe trwanie o zachowaniu art.30 w wersji proponowanej jest zupełnie niezrozumiałe i niepoważne.

Konstytucyjność tego artykułu dotyczącego wyodrębnienia pewnej kategorii działkowców, którzy mogą starać się o to tzw. uwłaszczenie już dzisiaj budzi wiele wątpliwości. Zgłaszali je przez cały dotychczasowy proces procedowania zarówno pełnomocnicy Komitetu, przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców, posłowie opozycji, Związek Miast Polskich, przedstawiciele resortów rządowych. Ekspert nadzwyczajnej podkomisji dr hab. Wojciech Orłowski, konstytucjonalista z UMCS w Lublinie podczas prac nadzwyczajnej podkomisji mówił „Uregulowanie prawa własności wymaga wprowadzenia daleko idących ograniczeń, by utrzymać charakter i funkcje ogrodów działkowych. Sprawa ta była już przedmiotem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wyrok o sygnaturze 39/00 wskazuje, że uwłaszczenie pewnej kategorii działkowców objętych użytkowaniem wieczystym mogłoby prowadzić do uznania takiego uwłaszczenia jako niekonstytucyjnego. Tymczasem ustawa ma ochronić działkowców przed negatywnymi skutkami wyroku Trybunału Konstytucyjnego przed styczniem 2014 roku.”.

Postępowanie posłów PO w tym przedmiocie, przy podobno rzekomym poparciu Premiera, określamy jako działanie na szkodę działkowców, polskich Obywateli poprzez świadome utrudnianie uchwalenia przez Sejm RP nowej ustawy opartej na obywatelskim projekcie.

Swoim postępowaniem udowadniają, że teraz działkowcom trudno jest i będzie uwierzyć w słowa wypowiadane przez Premiera Rządu, Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska i Marszałek Sejmu RP Ewę Kopacz!

Przysłowiowym gołym okiem widać, gdzie posłowie PO mają stanowisko pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej oraz opinie konstytucjonalisty. Za nic także mają zdanie działkowców zawarte w tysiącach listów, stanowisk czy apelach, z których wynika akceptacja rozwiązań zawartych w obywatelskim projekcie ustawy, uznanym ponoć za wiodący w pracach komisji sejmowych.

To pożal się Boże pseudo uwłaszczenie jest zwyczajnym okłamywaniem działkowców, bowiem udział w użytkowaniu wieczystym lub we własności proporcjonalnej do liczby działek w danym ogrodzie miałby dotyczyć tylko określonego procenta wszystkich ogrodów w Polsce i do tego praktycznie tych znajdujących się poza dużymi aglomeracjami miejskimi.

Nie takiego „uwłaszczenia” oczekują działkowcy!

Nie zgadzamy się na dzielenie nas na lepszych i gorszych!

Nie chcemy takiego uszczęśliwiania wbrew naszej woli!

Opowiadamy się za uwłaszczeniem przeprowadzonym odrębną ustawą, w sposób kompleksowy i przemyślany!

Polscy działkowcy są bacznymi obserwatorami politycznej sceny i zapewniamy, że przy najbliższych wyborach potrafimy to we właściwy sposób ocenić.

W dniu 10 października 2013 roku kilkanaście tysięcy polskich działkowców głośno i wyraziście artykułowało pod Sejmem i Kancelarią Premiera swoje stanowisko w obronie NASZEGO OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY!

Wśród manifestujących pojawił się Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Rafał Grupiński, który powiedział, że „Warto mieć w nas sojuszników, a nie przeciwników, bo mamy najwięcej głosów.”.

Najwidoczniej zapomniał, że posłów PO jeszcze jest 203 a nas członków Polskiego Związku Działkowców prawie milion i to w nas należy szukać sojuszników, a nie walczyć z nami!

Czas proszenia już minął, dzisiaj działkowcy, polscy pełnoprawni OBYWATELE żądają dotrzymania składanych obietnic!

 

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną, niestety w dzisiejszych czasach najszybszą i najpewniejszą, przekazujemy do:

-Marszałka Sejmu RP Ewy Kopacz,

-Wicemarszałków Sejmu RP Wandy Nowickiej, Eugeniusza Grzeszczaka, Marka Kuchcińskiego, Jerzego Wenderlicha i Cezarego Grabarczyka,

-Premiera Rządu RP i Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska,

-wszystkich Klubów Parlamentarnych, Poselskich i Kół funkcjonujących w Sejmie RP

oraz przesyłamy do wiadomości:

-Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego,

-Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza,

-Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,

-Przewodniczącej Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Marii Fojt,

-Prezesa Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesława Smoczyńskiego.

 

                                                          Z działkowym pozdrowieniem

                                       Społecznie wykonujący mandat wobec członków i Związku

                                         Członkowie Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

 

Przewodniczący                 Bogusław Dąbrowski

 Z-ca Przewodniczącego         Elżbieta Senecka

 Z-ca Przewodniczącego         Marianna Krawczyk

 Sekretarz                       Jolanta Rutkowska        

Członkowie: Sabina Chinalska, Andrzej Jancz, Piotr Mikituła, Stanisław Orłowski, Tadeusz Sakowicz i Andrzej Zajcew.

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio