Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Obradowała Krajowa Komisja Rewizyjna - 25.10.2013

25 października br. (piątek) w Warszawie odbyło się w pełnym składzie posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD. Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja ogrodów i Związku w świetle zmian wprowadzonych po ogólnopolskiej manifestacji działkowców do projektu obywatelskiego ustawy o ROD. Członkowie Komisji zapoznali się z informacjami na temat spotkania Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz  pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z posłami Platformy Obywatelskiej, które miało miejsce w dniu 24.10.2013r.

Krajowa Komisja Rewizyjna poparła działania Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej i Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców dotyczące rozmów z Platformą Obywatelską na temat zapisów art. 30 dotyczącego  tzw. uwłaszczenia. Zdaniem Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD przepis proponowany przez partię rządzącą stwarza zagrożenie niezgodności nowej ustawy z Konstytucją, dając tym samym podstawę do zakwestionowania całej ustawy przez Trybunał Konstytucyjny. Członkowie KKR wyrazili przekonanie, że wszelkie wątpliwości i problemy związane z uwłaszczeniem, powinny być rozwiązane w odrębnej ustawie.

KKR wystosowała stanowisko do Klubów Parlamentarnych i Poselskich Sejmu RP w sprawie projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych przygotowanego przez połączone Komisje Sejmowe – czytaj więcej.

Ponadto Komisja dokonała oceny działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Warszawie, a także oceniła działalność Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach. Oceniono również aktywność komisji rewizyjnych wszystkich szczebli organizacyjnych w zakresie obrony obywatelskiego projektu ustawy o ROD.


Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio