Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

IX Konferencja Naukowo - Techniczna z cyklu Zieleń Miejska - Naturalne Bogactwo Miasta pt.: „Ogrody działkowe w systemie społeczno – przyrodniczym miasta” w Toruniu - 23.10.2013

W dniach 10-11 października 2013 roku odbyła się w Toruniu IX Konferencja Naukowo – Techniczna z cyklu Zieleń Miejska – Naturalne Bogactwo Miasta pt. „Ogrody działkowe w systemie społeczno – przyrodniczym miasta”. Organizatorem konferencji był Prezydent Miasta Torunia – p. Michał Zaleski oraz Polskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Toruń. Do współpracy zaproszono również Okręgowy Zarząd Toruńsko – Włocławski Polskiego Związku Działkowców, który reprezentowała 20-osobowa delegacja. Wśród referentów znaleźli się przedstawiciele szkół wyższych: SGGW w Warszawie, UAM w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Szczecińskiego, UWM w Olsztynie, ZUT w Szczecinie, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej, AGH w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i w Poznaniu, a także pracownicy UMS Warszawy, Biura Rozwoju Gdańska,  HydroBioLab i OZ PZD w Toruniu.
W prezentowanych referatach poruszano takie tematy jak:

- „Ogrody działkowe – bariera czy wartość?”’

- „Nie wszystko na sprzedaż. Jaka przyszłość przed ogrodami działkowymi?”,

- „Ogrody działkowe jako przedmiot polityki przestrzennej i ekologicznej miast”,

- „Przesądzona zmiana polityki państwa w zakresie ogrodnictwa działkowego”,

- „Możliwości rozwoju zieleni w przestrzeni miasta Krakowa z uwzględnieniem roli ogródków działkowych”,

- „Estetyka zagospodarowania ogrodów działkowych w Polsce i Niemczech – studium porównawcze dwóch ogrodów.”

- „Ogrody działkowe – miejsca ‘zielonej terapii’”,

- „Potrzeba zieleni w życiu młodzieży w środowisku miejskim”,

- „Ogrody działkowe – bogactwo dawnych odmian drzew i krzewów owocowych oraz roślin kwiatowych”.

Omawiane rodzinne ogrody działkowe były położone na terenach m.in. Gdańska, Szczecina, Krakowa, Poznania, Warszawy. Przedstawiono także szczegółową charakterystykę Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Okręgu Toruńsko – Włocławskim PZD.

            Z prezentowanych badań i dyskusji jasno wynikało, że rodzinne ogrody działkowe pełnią bardzo ważną funkcję w kształtowaniu zieleni w miastach, są znaczącą częścią ich ekosystemów, przyczyniając się do poprawy warunków ekologicznych, dając korzyści całemu społeczeństwu. Dla bezpośrednich użytkowników są często najważniejszym elementem życia, pełniąc rolę miejsc terapii psychologicznej, dając możliwość aktywności fizycznej szczególnie osobom starszym, kontaktów towarzyskich oraz pozyskiwania własnoręcznie wyhodowanych plonów. Udowodniono, iż parki nie są w stanie zapewnić podobnych funkcji, a więc nie mogą być substytutem ogrodów działkowych.

            Materiały konferencyjne zostały wydane w formie książki pt. „Ogrody działkowe w miastach – bariera czy wartość?” pod red. Prof. dr hab. Marka Kosmali.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.