Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Jutro wszystko się wyjaśni? - 23.10.2013

W dniu 9 października br podczas spotkania Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego oraz  pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej z posłami partii koalicyjnych z Przewodniczącym Klubu PO posłem Rafałem Grupińskim na czele, ustalono, że w przeciągu 2 tygodni PO oraz strona społeczna podejmą starania w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania w sprawie budzących spory zapisów projektu ustawy o ROD. Przypominamy, że po ostatnich głosowaniach w komisjach sejmowych dotyczyło to głównie art. 30 projektu. W wersji przeforsowanej przez PO przewidywał on możliwość nabywania przez działkowców udziałów w użytkowaniu wieczystym do terenów ROD.

Stanowisko w tej sprawie zajęła w dniu 18 października br. Krajowa Rada PZD. W dokumencie tym podtrzymała wcześniejszą, negatywną opinię wobec koncepcji łączenia ustawy realizującej wyrok TK z kwestią „uwłaszczenia” działkowców i ponownie zadeklarowała gotowość przystąpienia w charakterze partnera społecznego do prac nad odrębną ustawą dotyczącą tego zagadnienia. Głównymi przesłankami takiego stanowiska są:

  1. kwestia czasu – wkomponowanie „uwłaszczenia” w projekt obywatelski wymagałoby daleko idącej ingerencji w jego zapisy, co rodzi poważne obawy o dochowanie terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny.  Pamiętać należy, że zgodnie z wyrokiem TK na uchwalenie ustawy pozostało mniej niż 3 miesiące, a osiągnięcie dotychczasowego etapu prac zajęło Sejmowi ponad 8 miesięcy.
  2. wątpliwości konstytucyjne – opinie pochodzące od organizacji reprezentujących samorządy lokalne (np. Związek Miast Polskich), a nawet od resortów rządowych (!), wskazują na ich negatywny stosunek do uwłaszczenia w wersji proponowanej przez PO. W szczególności wskazują na wątpliwości co do zgodności tych rozwiązań z Konstytucją. W tej sytuacji jest wysoce prawdopodobne, że wprowadzanie ich do ustawy o ROD spowoduje jej zaskarżenie do TK. Stąd koncepcja ujęcia tego rozwiązania w odrębnej ustawie, wydaje się zdecydowanie bezpieczniejsza.

Na czwartek 24 października Przewodniczący R. Grupiński zaprosił przedstawicieli PZD i Komitetu na kolejne spotkanie. Tak więc jest szansa, że już jutro zapadną najistotniejsze decyzje co do dalszych losów ustawy.

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.