Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Obradowała Krajowa Rada PZD - 18.10.2013

W dniu 18 października 2013 r.  w Warszawie odbyło się XIV posiedzenie Krajowej Rady PZD,  któremu przewodniczył Prezes Związku Eugeniusz Kondracki. W posiedzeniu  oprócz członków Krajowej Rady uczestniczyły przewodniczące Krajowych Komisji: Rewizyjnej – Maria Fojt i Rozjemczej – Olga Ochrymiuk oraz pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Bartłomiej Piech i Tomasz Terlecki. W posiedzeniu uczestniczyli również zaproszeni goście.

Krajowa Rada bardzo pozytywnie oceniła ogólnopolską manifestację, która odbyła się w Warszawie w dniu 10 października 2013 r.  Krajowa Rada uznała, że manifestacja była sukcesem działkowców i Związku i podziękowała uczestnikom, zarządom ROD, okręgowym zarządom za zaangażowanie i determinację w walce o prawa działkowców i ogrody. Ocenę tej manifestacji Krajowa Rada PZD zawarła w Stanowisku w sprawie manifestacji działkowców w dniu 10 października 2013 r.

Krajowa Rada krytycznie oceniła brak zaangażowania mediów publicznych w manifestację i przyjęła Oświadczenie w sprawie relacji medialnych dotyczących ogólnopolskiej manifestacji działkowców (czytaj więcej).

Podstawowym zadaniem Krajowej Rady było odniesienie się do art. 30 projektu ustawy o ROD dotyczącego uwłaszczenia. W tej sprawie relacje z aktualnych prac przedstawili pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Krajowa Rada przypomniała, że jest za realnym  uwłaszczeniem wszystkich działkowców na  działce. Krajowa Rada wyraziła obawy, że zapisy proponowane przez PO spowodują, że ustawa będzie niekonstytucyjna i w ten sposób pogrzebany zostanie cały dorobek PZD, a działkowcy i ogrody zostaną bez ochrony prawnej. Temat ten wywołał bardzo żywą dyskusję, w której głos zabrało 38 uczestników posiedzenia. Wszystkie wystąpienia nacechowane były troską o interes działkowców i przyszłość ogrodów oraz obawą dotyczącą zapisów PO. W efekcie Krajowa Rada PZD przyjęła Stanowisko w sprawie zmiany stosunku Platformy Obywatelskiej do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych .

 Krajowa Rada przyjęła także uchwałę w sprawie roli i znaczenia stosowania prawa w PZD. Okres, który nastąpi w ogrodach i Związku po uchwaleniu ustawy, będzie niezwykle ważny, wymagający ogromnego zaangażowania wszystkich organów poczynając od zarządów ROD, a na Krajowej Radzie kończąc. Niesłychanie istotne dla dlaczego funkcjonowania ogrodów będzie powszechne i rygorystyczne przestrzeganie prawa.

Zachęcamy internautów do zapoznania się z pełnymi tekstami stanowisk oraz uchwał podjętych przez Krajowa Radę, gdyż mają one ogromne znaczenie dla przyszłości działkowców i ogrodów.

 

                                                                                              mp i zrs

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio