Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

List uczestników Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców do marszałek Sejmu Ewy Kopacz - 10.10.2013

Warszawa, dn. 10 października 2013r.

Marszałek Sejmu RP

Pani Ewa Kopacz

List otwarty

         My polscy działkowcy, zgromadzeni w dniu 10 października 2013r. pod Sejmem RP, zwracamy się do Pani Marszałek z gorącym apelem o wsparcie naszych starań o uchwalenie przez Parlament obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Jednocześnie protestujemy przeciwko dotychczasowym wydarzeniom w Sejmie, gdzie postawa niektórych posłów zaowocowała opóźnieniem prac, czyniącym wielce realnym niedotrzymanie przez Sejm terminu wyznaczonego przez Trybunał Konstytucyjny. Protestujemy także wobec głębokiej ingerencji w założenia projektu obywatelskiego. Uważamy, że olbrzymie poparcie społeczne, jakim cieszy się ten dokument, w pełni uzasadnia oczekiwanie, ze zmiany wprowadzane przez posłów nie będą prowadzić do wypaczenia jego zasadniczych założeń.

Szanowna Pani Marszałek!

         Składając w lutym br. blisko milion podpisów zebranych pod projektem wśród działkowców i przyjaciół ogrodów, liczyliśmy, że Sejm uszanuje wolę obywateli i szybko uchwali ustawę zabezpieczającą istnienie ogrodów oraz prawa miliona rodzin działkowców. Znając orzeczenie TK, obok zapisów służących ochronie praw działkowców i funkcji ogrodów oraz ograniczeniu komercjalizacji ich terenów, zaproponowaliśmy rozwiązania zwiększające uprawnienia właścicieli gruntów. Niestety poprawki zgłoszone przez posłów PO zburzyły tą równowagę. W szczególności dotyczy to zmian w procedurze likwidacji ogrodów, „pseudouwłaszczenia”, wolnego handlu działkami oraz przepisów, mających wymusić rozbicie ogólnopolskiej organizacji działkowców. Organizacji, której posiadanie dało działkowcom szansę na rozmowę z władzami z pozycji partnera społecznego, a nie petenta i umożliwiło skuteczną obronę przed kolejnymi próbami odebrania naszym rodzinom ich działek. Jesteśmy tego świadomi i nieprzypadkowo manifestujemy pod hasłem „Tylko razem obronimy ogrody”. 

         Szanowna Pani Marszałek!

         W demokratycznym państwie blisko milion podpisów obywateli pod projektem ustawy to argument, którego ustawodawca nie powinien lekceważyć. Przybywając z całej Polski pod Sejm chcemy zamanifestować poparcie, jakim projekt cieszy się nadal w naszym środowisku. Za Pani pośrednictwem apelujemy do posłów o uszanowanie woli obywateli i uchwalenie ustawy o ROD w brzmieniu zgodnym z oczekiwaniami polskich działkowców.

Niech głosowanie nad obywatelskim projektem ustawy o ROD dowiedzie, że w Polsce rządzą obywatele, a nie pieniądze.

 

Uczestnicy Ogólnopolskiej Manifestacji Działkowców

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio