Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Spotkanie działkowców z posłem L.Aleksandrzakiem (SLD) i posłem J. Rackim (PSL) - 08.10.2013

 W dniu 8 października 2013 roku w Biurze Poselskim SLD w Kaliszu odbyło się spotkanie działkowców z Posłem SLD Panem Leszkiem Aleksandrzakiem - Wiceprzewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury Sejmu RP oraz w Biurze Poselskim PSL w Kaliszu spotkanie z posłem RP Panem Józefem Rackim, także Wiceprzewodniczącym Komisji Infrastruktury Sejmu RP. Działkowcy zapoznali Posłów z aktualną sytuacją działkowców polskich oraz z projektem ustawy o ogrodach działkowych przyjętym na ostatnim posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej Sejmu RP.

Działkowcy stwierdzili, że projekt ustawy opracowany przez Podkomisję sejmową jest niekorzystny i krzywdzący dla działkowców i ogrodów działkowych. Wyrazili swoje oburzenie postawą posłów PO na ostatnich posiedzeniach Podkomisji nadzwyczajnej gdzie posłowie PO i Solidarnej Polski odrzucili większość poprawek zgłoszonych do projektu ustawy przez przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Działkowcy opowiedzieli się przeciwko dzieleniu działkowców na lepszych i gorszych, przeciwko zapisom ograniczającym stowarzyszenia ogrodowe oraz przeciwko przepisom przejściowym zapisanym w projekcie ustawy jako niemożliwych do zrealizowania w określonych terminach.

Posłowie zapewnili działkowców o całkowitym poparciu projektu obywatelskiego ustawy i stwierdzili, że będą się starali na posiedzeniu wspólnym dwóch komisji w dniu 9 października 2013 roku doprowadzić do zmiany niekorzystnych zapisów dla działkowców przyjętych w projekcie ustawy przez Podkomisję nadzwyczajną Sejmu RP.

Prezes OZ PZD w Kaliszu

Jerzy Wdowczyk

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio