Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

"Nie dajmy zmarnować tego co funkcjonuje dobrze" - 08.10.2013

Witold Szczodroński

działkowiec

z ROD "Malinka" 

w Suwałkach

                                                                       Suwałki, dnia 08.10.2013r.

                     

                                                      Pan Donald Tusk

                                                      Prezes Rady Ministrów

                                                      Pani Ewa Kopacz

                                                      Marszałek Sejmu

 

                                  Szanowni Państwo!

           

                   Uważam,że tempo pracy nad ustawą o ogrodach działkowych stwarza realne zagrożenie przyjęcia  przez Sejm nowej ustawy w terminie wykazanym przez TK do 21 stycznia 2014 r.Jeżeli przewidywania te sprawdzą się to wówczas działkowcy stracą  wszystkie prawa nabyte , a ogrody przejdą do dyspozycji gmin.

                   Apeluję, aby zagadnienie działkowców i ogrodów działkowych traktować poważnie i przyśpieszyć prace nad nowa ustawą działkową opartą na projekcie obywatelskim.

                  Apeluję do braci działkowej  do podjęcia wspólnej walki obronnej  ogrodów działkowych, nie dajmy zmarnować  tego co funkcjonuje dobrze i zgodnie z wolą w większości działkowców.

                    Szanowni Państwo!

                  Zwracamy  się z apelem o zainteresowanie się pracami  nad nową ustawą działkową oparta na fundamencie  projektu obywatelskiego za co serdecznie dziękuję, a ze mną razem dziękują wszyscy działkowcy w Polsce.

                    Następne podziękowania złoży Państwu  cała brać działkowca w liczbie 1 miliona osób przy następnych wyborach.

                                                                              Z poważaniem :

                                                                                   działkowiec Witold Szczodroński

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio