Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD - 08.10.2013

                                                                      Warszawa, dnia  07.10.2013 r.                                              

 

 

STANOWISKO

KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

wobec poczynań posłów Platformy Obywatelskiej – członków Nadzwyczajnej Podkomisji powołanej celem przedstawienia projektu ustawy o ogrodach działkowych

 

 

            My członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców z ufnością i nadzieją przyjęliśmy – podobnie, jak zdecydowana większość polskich działkowców - zapewnienie Premiera Rządu RP, wyrażone podczas spotkania z działkowcami w ROD im. Waszyngtona w Warszawie, że można wspólnie wypracować taką ustawę, która nie będzie krzywdząca dla działkowców. Oświadczył również, że obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych cieszący się tak ogromnym poparciem społecznym winien być wiodący w pracach podkomisji sejmowej. Zaledwie kilka dni później, w piśmie z 18 czerwca 2013 roku skierowanym do działkowców Prezes Rady Ministrów oświadcza: „Osobiście zaangażowałem się w pracę nad nową ustawą. Zamierzam przypilnować, by zmiany były tylko tam, gdzie są niezbędnie wymagane przez werdykt Trybunału Konstytucyjnego.  I dalej: „Zagwarantujemy działkowcom bezpieczeństwo i trwałość ogrodów działkowych”.

Taka była deklaracja lidera Platformy Obywatelskiej!

            A jaka jest rzeczywistość, mogliśmy się przekonać obserwując transmisje z obrad nadzwyczajnej podkomisji.

Posłowie PO przeforsowali poprawki, które kompletnie wypaczyły ideę obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W taki to sposób ten projekt obywatelski w rzeczywistości stał się „projektem deweloperskim” oraz dziwacznym wprost legislacyjnym bublem. W dniach 24-25 września 2013 roku posłowie PO z Przewodniczącą Krystyną Sibińską na czele doprowadzili do sytuacji, w której podkomisja nie zajmowała się merytoryczną stroną, dla której została powołana, a dominowały przepychanki, arogancja i jednostronna gra polityczna.  Gwardia przyboczna lidera PO kolejny raz pokazała, że monopol na rację mają tylko ci, którzy „trzymają władzę” i nie muszą słuchać reprezentantów grupy społecznej, dla której tworzone jest prawo.

            W obecnym kształcie w projekcie przyjętym przez nadzwyczajną podkomisję zawarto wszystkie poprawki zgłoszone przez PO, lecz odrzucono ponad 40 zgłoszonych przez stronę społeczną. Przegłosowano je przy wsparciu jednego posła Solidarnej Polski nie bacząc na krytyczne uwagi zawarte w opiniach rządowych oraz wcześniej zgłaszanych przez eksperta komisji, konstytucjonalistę. Tak przygotowany projekt ustawy w niektórych elementach może już dziś stanowić podstawę, co do zbadania jego zgodności z Konstytucją. Tymczasem projekt obywatelski zanim został przekazany do Sejmu został zbadany pod względem jego zgodności z Konstytucją. Ponadto, co jest godne uwagi, uwzględnia wymogi wynikające z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a równocześnie, co jest powszechnie akceptowane przez działkowców, gwarantuje on ochronę praw nabytych. W tej sytuacji istnieje duże ryzyko, że ustawa o ogrodach działkowych nie zostanie uchwalona w terminie wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny.

            Trzeba także zadać pytanie posłom PO będących członkami podkomisji, jak to się ma do zapewnień Prezesa Rady Ministrów, a jednocześnie Przewodniczącego Platformy Obywatelskiej:

- Czy wasza działalność w nadzwyczajnej podkomisji jest w pełni aprobowana przez Przewodniczącego Donalda Tuska?

- Czy mieliście przyzwolenie na wnoszenie zmian w wiodącym projekcie ustawy o ogrodach działkowych, które są krzywdzące dla działkowców a w przypadku ich wdrożenia będą początkiem końca idei ogrodnictwa działkowego w Polsce idei, która posiada ponad 115 - letnią tradycję?

Jeśli na tego rodzaju pytania odpowiedź brzmi twierdząco to oznacza:

- że zapewnienia Premiera o osobistym nadzorze nad wdrożeniem ustawy o ogrodach działkowych są przez Was ignorowane, że traktujecie je, jako pustosłowie niemające żadnego znaczenia dla waszej działalności,

- że wcześniej publicznie składane obietnice od samego początku były mniej warte niż przysłowiowy funt kłaków,

- że Platforma Obywatelska wysypuje się niejako na własne życzenie, że nie ma żadnej wizji przyszłościowej, że kierujecie się jakże błędną, wręcz samobójczą zasadą: Idziemy swoją drogą, a ludzie niech mówią o nas, co chcą. Ciekawe, co na to Przewodniczący PO, Prezes Rady Ministrów RP!

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców stwierdzają, że dla nas działkowców, członków polskiego społeczeństwa nie do przyjęcia są wprowadzone przez posłów PO zapisy:

- o pseudo uwłaszczeniu niektórych w postaci udziału w prawach własności lub użytkowania wieczystego gruntów działkowych, co w jawny sposób narusza konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa,

- o dopuszczeniu do swobodnego obrotu działkami, bowiem staną się one zwykłym towarem podlegającym komercjalizacji i łupem osób majętnych,

- o niezrozumiałej konieczności ponownego potwierdzania swego członkostwa w stowarzyszeniu ogrodowym, bowiem takie rozwiązanie jawnie narusza konstytucyjne prawo wolności zrzeszania się. Nikt poza nami działkowcami nie ma prawa pozbawić nas członkostwa w organizacji społecznej.

- o ustawowym zmuszaniu do wielokrotnego odbywania tylu zebrań działkowców i każdorazowego powiadamiania listem poleconym lub pocztą kurierską. Pytamy, zatem komu i czemu ma to służyć?

- znalazło się tam również wiele innych irracjonalnych ustawowych zapisów, bo tak postanowili posłowie PO widzący siebie tylko i wyłącznie w roli przez nikogo niekwestionowanych wybrańców narodu?!!!!

Posłowie Platformy Obywatelskiej, członkowie nadzwyczajnej podkomisji zachowali się w myśl powiedzenia Winstona Churchilla „Ludzie od czasu do czasu potykają się o prawdę, ale większość z nich podnosi się i pędzi, jakby nic się nie stało.”.

Zwracamy się do adresatów naszego stanowiska o uchwalenie obywatelskiego projektu ustawy pozbawionego jednak kontrowersyjnych konstytucyjnie zapisów wniesionych przez posłów Platformy Obywatelskiej. Nie przykładajcie przysłowiowej ręki do praktycznie likwidacji ogrodów działkowych, bo obecne i przyszłe pokolenia Wam tego nie wybaczą.

Apelujemy zwłaszcza do posłów PO o wycofanie się z niefortunnych propozycji zmian dla dobra nie tylko działkowców, ale i waszego elektoratu, który już nie może być obojętny. Przyjęte rozwiązania w obywatelskim projekcie ustawy nie tylko satysfakcjonują działkowców, ale i realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Niniejsze stanowisko, dzisiaj najpewniejszą drogą elektroniczną, kierujemy do:

- Marszałek Sejmu RP Ewy Kopacz,

- Premiera Rządu RP Donalda Tuska,

- Klubów Parlamentarnych PO, PiS, SLD, PSL, Ruch Palikota, Solidarna Polska, Inicjatywa Dialogu,

- Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

oraz przesyłamy do wiadomości:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego,

- Pełnomocników Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Projektu Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.

 

                               Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

                                  

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

 

Przewodnicząca                                                     Maria Fojt

 

Z-ca Przewodniczącej                                           Bogusław Dąbrowski

 

Z-ca Przewodniczącej                                           Henryk Tomaszewski

 

Sekretarz                                                                 Agnieszka Biesiekirska

 

Członkowie: Stanisław Burzyński, Ryszard Dorau, Jadwiga Drzewiecka, Alicja Paterek, Dorota Zerba, Roman Żurkowski.

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio