Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Trwa posiedzenie połączonych Komisji, które zajmują się projektem ustawy działkowej - 10.10.2013

Od godz. 8:00 trwa posiedzenie połączonych Komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Komisje muzą zająć się „niedoróbkami”, jakie są wynikiem wprowadzonych do projektu obywatelskiego wątpliwych konstytucyjnie zmian. To co posłowie Platformy Obywatelskiej „zepsuli” w przeciągających się pracach w podkomisji, posłowie opozycji mogą wciąż jeszcze naprawić. Oglądaj relację na żywo: TUTAJ

To posiedzenie jest niezwykle ważne ze względu na to, iż jest to kolejny etap, w którym posłowie mogą przychylić się do poprawek i propozycji, które w imieniu działkowców proponują pełnomocnicy Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Ponadto Komisje będą musiały zająć się zająć się „niedoróbkami”, jakie są wynikiem wprowadzonych do projektu obywatelskiego wątpliwych konstytucyjnie zmian, o czym sygnalizowały zarówno ministerstwa, jak i eksperci konstytucjonaliści. To co posłowie Platformy Obywatelskiej „zepsuli” w przeciągających się pracach w podkomisji, posłowie opozycji mogą wciąż jeszcze naprawić. Posiedzenie Komisji to okazja, by wykreślić z ustawy wątpliwe jakościowo zapisy, które de facto wprowadzą do ogrodów chaos organizacyjny. Taki stan rzeczy to wynik nieugiętej postawy posłów PO, którzy nie dążą do stworzenia zapisów korzystnych dla działkowców, a ogrody działkowe wykorzystują w sposób instrumentalny, dążąc jedynie do realizacji własnych interesów.

Jedynie mobilizacja wszystkich partii: PSL, SLD, PiS, Twojego Ruchu i Inicjatywy Dialogu może przynieść oczekiwane przez środowisko działkowców zmiany i powrót do pierwotnych zapisów projektu obywatelskiego. Dlatego działkowcy będą bacznie obserwować poczynania posłów podczas tego posiedzenia połączonych Komisji.

 

Co dalej z projektem?

Czasu na zakończenie całego procesu legislacyjnego jest coraz mniej. Dlatego tak istotne jest, by posłowie Komisji nie tylko pochylili się nad nieprzemyślanymi zapisami wprowadzonymi do tego projektu, ale także nie przeciągali dalszych prac nad tym projektem. Prace w komisji powinny zakończyć się sprawozdaniem. W sprawozdaniu komisja opiniuje projekt i zgłasza wniosek o przyjęcie projektu, przyjęcie projektu z poprawkami komisji lub odrzucenie projektu. Po otrzymaniu sprawozdania Marszałek Sejmu będzie mogła skierować projekt ustawy do drugiego czytania. W trakcie drugiego czytania Sejmowi zostanie przedstawione sprawozdanie komisji i odbędzie się debata nad projektem. Także podczas debaty mogą być zgłaszane poprawki i wnioski (składać je mogą: wnioskodawca, grupa co najmniej 15 posłów, przewodniczący klubu poselskiego w imieniu klubu lub Rada Ministrów).

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio