Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

„Chcemy ustawy jasnej, która obejmie wszystkich działkowców a nie wybranych” - 04.10.2013

Stanowisko Rady Prezesów PZD z Regionu Radomskiego kierowane do Premiera Rządu

 

My Prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych regionu Radomskiego, zebrani w dniu 03.10.2013 na spotkaniu Rady Prezesów, zdecydowanie protestujemy przeciwko przygotowanemu projektowi ustawy o ogrodach działkowych przez podkomisję sejmową. Nie godzimy się na deformacje projektu obywatelskiego, który miał być zdaniem Pana kanwą do powstania ustawy. Dziś, nikt z nas w projekcie ustawy nie dostrzega śladu projektu obywatelskiego. Projekt ustawy to wytwór polityków PO wniesiony przez posłów- członków podkomisji. Posłowie ci w trakcie obrad podkomisji wykazali ogromne lekceważenie przedstawicieli działkowców. W trakcie obrad podkomisji posłowie nie tylko lekceważyli działkowców ale także obywateli, którzy ich wybrali. Nie interesowali się tym, o czym mówili przedstawiciele działkowców, o co prosili, nie słuchali. Byli zajęci tabletami i aparatami telefonicznymi, oglądając facebook. Reagowali jedynie na pytanie, kto przeciw wówczas jak automaty podnosili ręce, nawet nie wiedząc, o co chodzi. Prosimy obejrzeć nagrania internetowe choćby z ostatnich dwóch dni obrad.

 Panie Premierze!

Nie godzimy się na uchwalenie artykułu o uwłaszczeniu działkowców w formie podanej przez posłów PO. Chcemy ustawy jasnej, która obejmie wszystkich działkowców a nie wybranych. Nie godzimy się na zapisy końcowe, które zmuszają nas do organizacji wielu walnych zebrań i ponoszenia kosztów listów poleconych z potwierdzeniem. Przypominamy, my pracujemy społecznie a pieniądze to zebrane składki członków ogrodu, które wystarczają jedynie na podstawowe opłaty mediów. Posłowie chcą abyśmy jeszcze raz potwierdzali swoje członkostwo. Nie zgadzamy się. Już raz podpisywaliśmy deklarację członkowską. Czy posłowie Platformy corocznie potwierdzają swoje członkostwo w Platformie?

 Panie Premierze!

My, którzy kiedyś głosowaliśmy na kandydatów Platformy Obywatelskiej, dziś spotykamy się z lekceważeniem z ich strony. Zapomnieli, że posłami są dzięki wyborcom. Projekt ustawy zaświadcza, że posłowie ci lekceważą wyborców. Przywódcy

Platformy nie chcą się spotykać z działkowcami okręgów wyborczych. Przykład pani poseł E. Kopacz w Radomiu, pan wojewoda Kozłowski czy pani Hanna Gronkiewicz- Waltz w Warszawie.

Panie Premierze!

To co piszemy nijak się na do Pana obietnic złożonych w ogrodzie Waszyngtona. Mimo to liczymy na uchwalenie ustawy dla działkowców a nie przeciw nim.

 

                                                                                   Prezesi ROD z terenu Delegatury Radomskiej

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.