Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Po manifestacji w Gdańsku - 24.09.2013

Gdańsk - Słupsk, dnia 24.09.2013 r.

 

 

L I S T  O T WA R T Y

Działkowców Okręgu Gdańskiego i Słupskiego Polskiego Związku Działkowców do społeczeństwa Województwa Pomorskiego

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

     W Województwie Pomorskim działają dwa okręgi, które zrzeszają 272 rodzinne ogrody działkowe, na których te swoje, małe poletka, uprawia ponad 65 tysięcy rodzin. Działki, dla wielu z nich, pełnią rolę zaplecza ekonomicznego w zakresie produkcji żywności dla najuboższych warstw społecznych.

     Tworzą też one warunki do rekreacji i wypoczynku, głównie dla rodzin mniej zasobnych finansowo, a także są „zielonymi płucami" wielu miast.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

     Przyszło nam żyć i pracować w jednym z najpiękniejszych rejonów naszego kraju. To tu żyli i działali tacy wielcy Polacy jak Jan Heweliusz, Jan z Kolna czy Jan i Jakub Wejherowie. To tu olbrzymim wysiłkiem całej społeczności, po wielu latach zaborów i kataklizmie wojny światowej potrafiono zbudować od podstaw port w Gdyni.

To tu do historii przeszli bohaterowie walki o wolność i niepodległość: dowódca obrony Westerplatte mjr Henryk Sucharski, dowódca obrony Kępy Oksywskiej płk Stanisław Dąbek, dowódca ORP „Orzeł" kmdr ppor. Jan Grudziński.

Po kolejnej, straszliwej wojnie, bez pomocy z zewnątrz odbudowano porty, powstały stocznie, a nasze statki z PŻM i PLO pływały po całym świecie.

Tu na tej ziemi zrodził się też bunt przeciwko uciskowi i totalizmowi, przeciwko władzy. To tu jest kolebka wolności dla wielu krajów Europy. Pamiętajmy o tym.

Polska jest wolna i demokratyczna. Jednak pod fasadą demokracji skrywają się wielkie i nierozwiązane problemy społeczne. Narasta rozwarstwienie społeczne, coraz większe są obszary biedy i wykluczenia. Pogłębiają się dysproporcje rozwojowe. Na pierwszym miejscu stoi problem bezrobocia. 33% Pomorskiej społeczności jest nieaktywne zawodowo. Najbardziej dotyka to młode pokolenie, które szuka swoich szans na emigracji.

       Niewydolne państwo nie gwarantuje wielu konstytucyjnych praw i wolności obywatelskich. Występują objawy kulturowej zapaści i degradacji. Zagrożony jest i tak niski poziom życia emerytów i rencistów.

A miało być tak pięknie! Od 1989 roku kraj poddawany jest ciągłym reformom. Od Buzka - do Tuska, w interesie licencjonowanych partii politycznych, które w okresie hałaśliwych kampanii wyborczych, chętnie obiecują wszystkim złote góry i gruszki na wierzbie, a po wyborach zajmują się podziałem łupów i budowaniem karier politycznych i administracyjnych swego aparatu, popleczników, klientów i rodzin. To potrafią! Potrafią też doprowadzić do upadku najlepsze zakłady produkcyjne. Gdzie są te stocznie, gdzie zakłady przetwórstwa rybnego? Ile lat trzeba budować OPAT? Gdzie mają się leczyć ludzie, bo tu szpitale nie mają kontraktów?

         Od sześciu lat rządzi nami PO z obrotowym PSL. Mamy nowych „bohaterów" z naszego regionu: Tuska, Bieleckiego i Nowaka. Ich zawołaniem bojowym jest „Amber -Gold", reforma powiatowa i Pendolino.

To właśnie te rządy z dialogu społecznego zrobiły tragifarsę. Rząd i posłowie PO chcą wycisnąć z pracowników ile się da. Najlepiej gdyby tyrali 24 godziny na dobę i coraz mniej zarabiali.

Doradcy premiera - Bieleckiemu i specowi od anty pracowniczych pomysłów Szejnfeldowi marzą się niewolnicy, którzy za kawałek chleba i „Bóg zapłać" będą pracować na gigantyczne zarobki szefów. I to ma trwać dziesięciolecia, bo przecież elita musi gromadzić duży kapitał, a naszym jedynym argumentem w Europie jest bardzo tania siła robocza. Różnymi sposobami, bez konsultacji społecznej rząd forsuje swoje pomysły, wprowadza je tylnymi drzwiami. W podobny sposób PO chce się dobrać do działkowców. Nie ma dla niej żadnego znaczenia, że widzi to cały świat, że próbują w biały dzień okraść milionową organizację, że chcą zabrać to, co nie ich. Buta i arogancja tej władzy jest porażająca.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

         To jest oburzające jak oni nas, przecież swoich wyborców, traktują. Jeśli mamy inne zdanie, a mamy, jeśli protestujemy - to ten nasz obywatelski protest jest odbierany, jako obraza majestatu.

         Im więcej protestów ze strony obywateli, tym więcej determinacji za strony PO, żeby wprowadzać na siłę nawet najbardziej szkodliwe rozwiązania i w żadnym nie ustąpić. Prowadząc rządy z za biurka, wykonując dyspozycje elit finansjery i różnych grup interesu, które się z tych elit wywodzą, ta władza prowadzi kraj na manowce.

 

SZANOWNI PAŃSTWO!

         My nie bronimy działek. Jako cząstka społeczności naszego województwa razem z Państwem bronimy naszej godności. Razem też bronimy często naszego bytu. Jesteśmy dumnym narodem. Nie godzimy się na lekceważenie, na oszukiwanie, na manipulację. Bulwersuje nas pogarda, cynizm, hipokryzja, jaką wobec społeczeństwa reprezentują przedstawiciele władzy. Władza centralna zlekceważyła demonstracje w Warszawie. Podobnie zachowała się władza wojewódzka i samorządowa w Gdańsku wobec manifestujących działkowców.

      Nie godząc się na próby PO uprawomocnienia nacjonalizacji i komunalizacji majątku działkowców będziemy w dniu 10 października 2013 roku na centralnej manifestacji w Warszawie. Wśród nas są ludzie młodzi i starzy, wierzący i niewierzący, lewicowcy i prawicowcy. Łączy nas szacunek do pracy, uczciwość i miłość do Ojczyzny.

 

W imieniu działkowców województwa pomorskiego wybrani w demokratycznych wyborach i pracujący społecznie na ich rzecz.

 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

Prezes OZ PZD Czesław Smoczyński

Wiceprezes OZ PZD Jan Dawidowicz

Wiceprezes OZ PZD Stanisław Kasperek

Sekretarz OZ PZD Waldemar Lewandowski

Skarbnik OZ PZD Ryszard Gurtiakow

Członkowie:

Maria Domalewska

Mieczysław Kamiński

Klaus Kosowski

Henryk Kostro

Jan Kowalski

Wojciech Pera

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Bogusław Dąbrowski

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Gdańsku Józef Pisarski

 

Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Słupsku:

Prezes OZ PZD Wiesław Boratyński

Wiceprezes OZ PZD Bogusław Piechota

Wiceprezes OZ PZD Stanisław Kosiński

Sekretarz OZ PZD Andrzej Dąbrowski

Skarbnik OZ PZD Jan Wasielewski


 

Członkowie: Longina Ciesielska

Zbigniew Cebula

Marian Lewandowski

Zygfryd Filipiak

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Słupsku Zdzisław Tokarek

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD w Słupsku Ryszard Pendzich

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.