Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Manifestacja działkowców CZĘSTOCHOWSKICH - 20.09.2013

Działkowcy  Okręgowego  Zarządu  w  Katowicach  i  Częstochowie w  dniu  20.09.2013  roku  po  raz  kolejny  manifestowali  swoje  poparcie  dla  obywatelskiego  projektu  ustawy  o  rodzinnych  ogrodach  działkowych.

 

Główne  hasła  manifestacji  to  żądanie  przywrócenia  zapisów  obywatelskiego  projektu ustawy  oraz  ogrody  działkowe  to  nasza  ziemia  i  nikomu jej  nie  oddamy.  Hasła  te  oddawały  sprzeciw  ponad  120  tysięcy  rodzin  użytkujących  działki  w  województwie  śląskim  wobec  działań  posłów Platformy  Obywatelskiej  oraz  Solidarnej  Polski  w  pracach  podkomisji.  Manifestacja  zgromadziła  kilkuset  działkowców  Częstochowy,  Myszkowa  i  OZ  Śląskiego. 

 

Gośćmi  działkowców  podczas  manifestacji  byli  posłowie  RP  Witold  Klepacz,  Jerzy  Borkowski oraz  Henryk  Moskwa  z  OPZZ,  który  jednocześnie  jest  dyrektorem  biura  posła  Zbyszka  Zaborowskiego.  Przybyłych  gości  serdecznie  przywitał  Prezes  OZ  w  Katowicach  Michał  Krawczyk.

Zabierając  głos  Prezes Śląskiego  okręgu  skrytykował  działania  posłów  PO  i  SP  w  pracach  podkomisji  nadzwyczajnej.  Podkreślił  konieczność  dalszej  walki  o  zachowanie  i  istnienie  rodzinnych  ogrodów  działkowych  oraz  PZD.  Kończąc wystąpienie  odczytał  stanowisko  skierowane  do  Premiera  Donalda  Tuska  w  imieniu  uczestników  manifestacji.

 

Zabierając  głos  Prezes  OZ  PZD  w  Częstochowie  Andrzej  Wosik  krytycznie  odniósł  się  do  sytuacji  jaką  stworzyli  posłowie  PO  i  SP.  W  wystąpieniu  przypomniał  obietnice  Premiera  RP  Donalda  Tuska   składane  działkowcom  w  ROD „Waszyngtona”  w  Warszawie.   Podkreślił   ogromny  dorobek  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  szczególnie  na  terenie  śląska  i  ziemi  częstochowskiej. 

 

Następnie  głos  zabrała  Pani  Henryka  Hajduś  działkowiec  z  ROD  „Pokój”  w  Częstochowie ,  która  w  swoim  emocjonalnym   wystąpieniu  podkreśliła  wielkie  rozczarowanie  obietnicami  Premiera  RP  składanymi  działkowcom    podczas  wizyty  w  ROD  „Waszyngtona”.  Działki  maja  ponad  120  lat  nie  zniszczył  ich  obcy  najeźdźca,  komunizm,  a  obecnie  rząd  wolnej  i   niepodległej  Polski  chce  tego  dokonać  w  majestacie  prawa.  Na  takie  postępowanie  nie  ma naszego  przyzwolenia  podkreśliła  Pani  Henryka  Hajduś  na  zakończenie  swojego wystąpienia.

 

Posłowie  Witold  Klepacz  i  Jerzy  Borkowski  zadeklarowali  swoje  nieustające  poparcie  dla  ruchu  ogrodnictwa  działkowego  i  obywatelskiego  projektu  ustawy.  Poseł   Borkowski  jako  działkowiec  stwierdził, że  nie zamierza  nikomu  oddawać  swojej  działki.  Posłowie  uznali, że jedyną  drogą  do  obrony  obywatelskiego  projektu  ustawy  jest  wspólna  walka  o  jej  zapisy  jak  to  wynika  z  waszych  dzisiejszych  haseł. 

 

Henryk  Moskwa  w  imieniu  OPZZ    zaprosił  wszystkich   działkowców  do  wspólnych  manifestacji  pod  Urzędami  Wojewódzkimi,  podczas  którym  raz  jeszcze  będzie  można  poruszyć Wasze  problemy.

 

Zabierając  głos  Kol.  Barbara  Powązka  - Prezes  ROD  „Wypalanki”  z  Częstochowy  przedstawiła list  otwarty  do  Premiera  RP  skierowany  przez  działkowców  ogrodu.    Kol.  Wiesława  Kilan  Prezes   ROD  „Rząsawa”  w  Częstochowie  zaapelowała  o  dalszą  obronę  obywatelskiego  projektu  ustawy   i  podkreśliła  , że  czuje  się  oszukana  przez  Premiera  i  rząd  RP.

 

Zabierając  głos  podczas  manifestacji    kolejni  działkowcy   potwierdzali  krytykę  działań  posłów  PO  i  SP  w  pracach  nad  naszą  ustawą.  Przyjęcie  obywatelskiego  projektu  ustawy  jako  wiodącego  miało  być  jedynie  zasłoną  dymną  dla  działkowców.  Posłowie  tą  drogą  wprowadzają   własne   złe  i niekorzystne  rozwiązania  dla  działkowców  i  ogrodów   przygotowane  jeszcze    przez  posła  Huskowskiego.   Zdaniem  pozostałych  mówców  podczas  manifestacji  działania  posłów  PO  i  SP  mają  na  celu  zniszczenie  dorobku  ruchu  ogrodnictwa  działkowego w  Polsce.

Na  zakończenie  manifestacji  Prezesi  OZ  Śląska  i  Częstochowy  w  asyście  posłów  udali  się  do  Wojewody  z  przyjętym  stanowiskiem  do  Premiera.

Przebieg  manifestacji  spotkał  się  z  zainteresowaniem  mediów  radia, TVS., TV Katowice, Polsat news. Wśród  przechodniów  działkowy  śląscy   rozdawali  przygotowane  ulotki.

 

 

 

Opracował: OZ  PZD  Częstochowa. 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio