Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Manifestacja działkowców: BIAŁYSTOK - 20.09.2013

W strugach deszczu manifestowali swe niezadowolenie z dotychczasowej pracy Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej działkowcy z Podlasia. Niesprzyjająca aura nie odstraszyła działkowców z Suwałk, Łomży, Siemiatycz, Bielska Podlaskiego i Białegostoku. Stawili się licznie, aby raz jeszcze przypomnieć politykom PO i SP swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy o ROD i pokazać, że działania opóźniające zakończenie prac nad ustawą nie są anonimowe. Nazwiska posłów usilnie starających się opóźnić prace legislacyjne i .świadomie forsujących ujęcie w projekcie niekonstytucyjnych zapisów są nam doskonale znane. Pamiętamy też obietnice i zapewnienia Premiera. Skonfrontowane z dotychczasowymi działaniami posłów PO desygnowanych do pracy w podkomisji budzą gorzkie refleksje. A opinie wygłaszane na ten temat przez rozgoryczonych działkowców raczej nie nadają się do druku.  

   O godz. 10.40 rozpoczął się przemarsz pod Urząd Wojewódzki. Razem z działkowcami ulicami miasta przemaszerowali: wiceprzewodniczący Rady OPZZ województwa podlaskiego Ireneusz WIŚNIEWSKI, zastępca Przewodniczącego Partii Emerytów i Rencistów RP Henryk MADEJ, członkowie wojewódzkich struktur SLD, przedstawiciele władz samorządowych i liczni sympatycy ogrodów działkowych. Hasła wypisane na licznych transparentach dobitnie mówiły mieszkańcom Białegostoku o co walczą uczestnicy manifestacji.

   Pod nieobecność wojewody, petycję do Premiera prezes OZP PZD Andrzej Bojko przekazał wydelegowanej do rozmów z działkowcami pani Joannie Gaweł. Pani Gaweł przekazała w imieniu wojewody zaproszenie dla delegacji działkowców na spotkanie w przyszłym tygodniu. (J.S.)

 

 

 P E T Y C J A

Podlaskich działkowców Polskiego Związku Działkowców z dnia 20 września 2013r. do Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej złożona na ręce Pana Wojewody Podlaskiego

 Szanowny Panie Premierze.

   My, zebrani na dzisiejszej manifestacji działkowcy i członkowie władz samorządowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Podlasiu zwracamy się do Pana Premiera z apelem o spowodowanie jak najszybszego rozpatrzenia uwag do poprawek wniesionych do obywatelskiego projektu ustawy o ROD, które złożył Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Nie zgadzamy się z rewolucyjnymi poprawkami wniesionymi do projektu obywatelskiego ustawy przez posłów PO i Solidarnej Polski. Zaproponowane przez podkomisję w projekcie ustawy zasady uwłaszczania działkowców dotyczą wybranych. Gdyby weszły w życie, spowodują rozpad Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

   Apelujemy o wycofanie przyjętych przez podkomisję poprawek wniesionych do obywatelskiego projektu ustawy i przyspieszenie prac nad poprawkami i uwagami wybranych resortów. Tempo pracy podkomisji stwarza realne zagrożenie, że Sejm nie zdąży przyjąć ustawy do 21 stycznia 2014 roku. Wówczas działkowcy stracą wszystkie prawa nabyte, a ogrody przejdą do dyspozycji gmin. Będzie to początek końca ogrodnictwa działkowego w Polsce, a nie o to przecież chodziło sędziom Trybunału Konstytucyjnego i Panu osobiście.

   Już nie prosimy ale żądamy, aby traktować nas poważnie. Prosimy, przestańcie wmawiać nam, że zmiany wprowadzane w projekcie obywatelskie są robione dla naszego dobra. Nie twórzcie kolejnych sytuacji odwlekających zakończenie prac nad projektem ustawy. Nie niszczcie tego, co pozwala nam zapominać o smutnej, szarej codzienności i pozwala cieszyć się życiem. Przedkładając tę petycję liczymy, że głos manifestujących działkowców naszego Okręgu będzie wysłuchany.

                                          Podlascy działkowcy zebrani na manifestacji.

 Petycję naszą kierujemy również do:

1. Marszałka Sejmu- Pani Ewy Kopacz.

2. Przewodniczących klubów parlamentarnych: PO, PiS, PSL, SLD. Ruchu Palikota i Solidarnej Polski.

3. Przewodniczącej Podkomisji Nadzwyczajnej ds. Rozpatrzenia Projektów Ustaw o Ogrodach- Pani Krystyny Sibińskiej.

 

 

Białystok, dnia 20 września 2013r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio