Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Manifestacja działkowców LUBUSKICH - 20.09.2013

Nieudolne prace nad projektem obywatelskim w podkomisji Sejmowej oraz manipulacje jakich dopuściła się jej przewodnicząca Krystyna Sibińska zmusiły po raz kolejny działkowców do wyjścia na ulice i zamanifestowania swojego niezadowolenia.

Około 600 osób uczestniczyło dziś w manifestacji pod Urzędem Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim. W manifestacji uczestniczyli działkowcy z Rodzinnych Ogrodów Działkowych z całego Województwa Lubuskiego. Do Gorzowa zjechali reprezentanci ogrodów z Żar, Żagania, Krosna Odrzańskiego, Lubska, Jasienia, Gubina, Zielonej Góry, Sulechowa, Świebodzina, Kostrzyna, Słubic oraz miejscowi. Gorzowska Manifestacja była cząęcią ogólnopolskiej akcji protestacyjnej. Dziś podobne pikiety odbyły sie w stolicach wszystkich województw w Polsce.

Działkowcy przemaszerowali w kolorowym i głośnym orszaku ulicami Gorzowa pod Urząd Wojewódzki, gdzie wywołali zastępcę wojewody Jana Świrepo, który w przyjął postulaty oraz pisma do Marszałek Sejmu oraz Premiera RP. Pan wicewojewoda zapewnił o swoim poparciu dla projektu obywatelskiego i postulatów działkowców oraz obiecał, iż przekaże je na ręce Premiera oraz Marszałek Sejmu..

W trakcie manifestacji działkowcy prezentowali transparenty oraz banery, na których wyrażali swoje poglądy na temat prac podkomisji sejmowej zajmującej się ustawą o ROD. Szczególnie krytyczne zdania dotyczyły przewodniczącej podkomisji Krystyny Sibińskiej, która w sposób jawny dopuszcza się manipulacji w pracach podkomisji wprowadzając przy udziale posłów PO negatywne dla działkowców zapisy. (zdjęcia poniżej).

Manifestacja odbyła się w sposób pokojowy i bez zakłóceń.

Rafał Hawryluk

 

 

List uczestników manifestacji skierowany do Marszałek Sejmu

 

                                                                                                             Gorzów Wlkp. 20 września 2013 r.

                                                                                              

                                                                                               Pani

                                                                                               Ewa Kopacz

                                                                                               Marszałek Sejmu RP

 

 

Szanowna Pani Marszałek !

Dzisiejsza manifestacja, blisko 600 osób, zgromadziła działkowców województwa lubuskiego dla poparcia projektu obywatelskiego ustawy o ROD - w obronie głównych założeń tego projektu i w proteście przeciwko manipulacjom posłów PO pracujących w sejmowej podkomisji ds. ustawy o ogrodach działkowych.

Stanowczo protestujemy przeciwko takiemu stylowi pracy. Nie zgadzamy się na to, by posłowie PO, pod przewodnictwem posłanki Krystyny Sibińskiej, w tak arogancki i lekceważący sposób traktowali przedstawicieli miliona działkowców, a tym samym wyborców, którzy podpisali się pod obywatelskim projektem ustawy. W tym względzie solidaryzujemy się z przedstawicielami Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej, którzy jednoznacznie dali wyraz dezaprobacie wobec źle prowadzonej pracy podkomisji. Opuszczenie obrad nie było obrażaniem się, jak chce posłanka Sibińska. Tym gestem nasi przedstawiciele i w naszym imieniu przywoływali powagę Sejmu i wyrażali żądanie poważnego traktowania przedstawicieli milionowej grupy społecznej.

Chcemy wyraźnie stwierdzić, iż podkomisja sejmowa nie jest miejscem manipulacji do załatwiania interesów partyjnych ani też do realizowania własnych ambicji i celów. Wybieraliśmy posłów po to, aby reprezentowali interesy społeczne. Posłowie PO są do tego również, a może przede wszystkim zobowiązani. Wszak mienią się partią „obywatelską".

Jest też najwyższa pora, aby posłowie PO z podkomisji sejmowej, a także przewodnicząca tej podkomisji przypomnieli sobie przysięgę poselską i zadania, jakie im wyborcy powierzyli. Nie chcemy się wstydzić za parlamentarzystów z PO, chociaż transmisja z obrad podkomisji, zwłaszcza 10 i 11 września br. takie właśnie odczucie wywołuje.

W demokratycznym państwie mamy prawo domagać się równego traktowania obywateli, zwłaszcza wtedy, gdy wypowiadają się w ważnych sprawach. Bo dla miliona obywateli - działkowców i dla ich rodzin przyszłość ogrodów działkowych to właśnie sprawa ważna. Domagamy się więc, aby głos przedstawicieli działkowców został potraktowany podczas obrad podkomisji zgodnie z przysługującym mu prawem. Ten nasz postulat został już dostrzeżony poprzez decyzje połączonych komisji sejmowych, które zleciły podkomisji rozpatrzenie poprawek Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. Oczekujemy, iż zostanie spełniony.

Zwracamy się do Pani Marszałek z apelem o osobiste zainteresowanie się postępem prac podkomisji sejmowej. Niedopuszczanie do głosu przedstawicieli Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, jak również opozycji blokowanie merytorycznej dyskusji i prowadzenie obrad w stylu wodzowskim i autokratycznym sprawiło, że jak dotąd rezultaty tej pracy są żałosne, prawie żadne.

Wobec tego, że już zmarnowano bardzo wiele czasu, mamy poważne obawy, iż Platforma Obywatelska nie jest zainteresowana uchwaleniem ustawy w wyznaczonym terminie. Taka perspektywa jest dla działkowców tak samo zła, jak próba przeforsowania złego prawa.

Oczekujemy, iż poprzez efekty pracy podkomisji zostanie urzeczywistniona deklaracja, jaką publicznie złożył działkowcom Premier - przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a więc zostaną przywrócone zapisy projektu obywatelskiego, projektu, pod którym podpisało się 924 tysięcy działkowców.

W imieniu uczestników manifestacji - działkowców województwa lubuskiego.

                               Przewodniczący Zgromadzenia                    Przewodniczący Zgromadzenia

                                        Andrzej Czwojdrak                                   inż. Rafał Hawryluk

 

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘć

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio